Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

Sierpień 2009

LAS wszedł w las. Atmosfera harcerskiego obozu – namioty w sosnowym lesie, dopracowane zdobnictwo, miejscami sosnowe ławeczki, wieże i huśtawki zbudowane bez użycia gwoździ. Na pagórkach punkty programowe. Grupy instruktorów uczestniczą w wybranych zajęciach – tych typowo harcerskich i tych uniwersalnych. Gdzieś w głębi grupa instruktorów stawia tipi, inni układają plan dużego projektu, ktoś ćwiczy szybkie czytanie.

LAS miał kształcić nie tylko na warsztatach. Miał kształcić również przez formę. Na początku – gra decyzyjno-przygodowa. Stawiamy na strategię przez duże S. Patrole szybko chwytają pomysł. Rosną emocje. Po kilku godzinach wracają zmęczeni, ale zadowoleni. Takie gry są potrzebne. Inspirują. Pokazują, że warto dopracować każdy detal, ułożyć fabułę. Przez kolejne trzy dni każdy wędruje swoją ścieżką przez wybrane warsztaty. Znajduje odpowiedzi na pytania, z którymi przyjechał na LAS.

Na pewno warto robić Letnią Akcję Szkoleniową w lesie, przekazywać pewien styl kształcenia. Kształcenia przez działanie. Nie tylko w czterech ścianach, nie tylko z rzutnikiem.

Warto tworzyć takie warunki dla kadry, by z jednej strony mogła cieszyć się naturalną radością z pełnienia służby instruktorskiej, a z drugiej – mimo dużego bagażu harcerskich doświadczeń – wciąż była miło zaskakiwana intrygującymi tematami, nowymi formami. Wtedy będziemy nie tylko zmotywowani. Będziemy bardziej kreatywni – na czym zyska harcerstwo.

Staraliśmy się jako organizatorzy dopracować każdy szczegół. Mamy nadzieję, że te bogate programowo cztery dni dały Wam dużo inspiracji, satysfakcji, że wracacie bogatsi w umiejętności i przemyślenia.

Dziękuję komendzie Letniej Akcji Szkoleniowej – Elizie, Kapelanowi, Andrzejowi, Tomkowi oraz naszym najbliższym współpracownikom Dorocie, Patrycji, Kubie, Dianie, Janie, Oli i Łukaszowi – za ogromny wkład pracy i wspaniałą atmosferę w komendzie. Te wspólne rozmowy i przygotowania to ogromna satysfakcja, ale i radość wspólnego bytowania. Dziękuję komendzie Zlotu Harcmistrzów za odwagę w podjęciu się tak trudnego zadania. Bardzo dziękuję prowadzącym warsztaty i organizatorom gry za przygotowanie zajęć, dokładność i zaangażowanie.

Specjalne podziękowania kieruje do 23 Krotoszyńskiej Drużyny Harcerskiej „Skaut” za zdobnictwo, które pomogło nam stworzyć niezapomniany klimat obozu.

Uczestnikom dziękuję za ogromną życzliwość, wspólne dyskusje, atmosferę. Mam nadzieję, że ten czas był dla Was równie niezapomnianym przeżyciem, jak dla mnie.

hm. Jolanta Kreczmańska

członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą i kształcenia
W ramach LAS-u w sobotnie popołudnie odbyła się konferencja harcmistrzowska „Odpowiedzialność instruktorska wczoraj, dziś, jutro - od okrągłego stołu do przyszłości ruchu harcerskiego w Polsce”. Uczestniczyło w niej 80-ciu instruktorów noszących pod krzyżami czerwone podkładki. 

Punktem wyjścia w dyskusji o współczesnej sytuacji ruchu harcerskiego w Polsce była historia obrad okrągłego stołu i sytuacji ZHP w roku 1989. Zaprezentowali ją goście konferencji: hm. Tadeusz Perzanowski – delegat Rady Naczelnej ZHP, uczestnik podstolika młodzieżowego i hm. Sławomir Sprawski – członek Krajowego Komitetu Odrodzenia ZHP, pierwszy społeczny komendant Chorągwi Krakowskiej. Goście w pełnych emocji i osobistego zaangażowania słowach przedstawili okoliczności, które prowadziły do obrad, jak też i swój udział w tych wydarzeniach.

W pierwszej połowie 1989 r. dokonał się formalny podział ZHP, powstały inne organizacje harcerskie, co pociągnęło za sobą często rozbicie zespołów instruktorskich i osłabienie środowisk. Proces ten zaczął się jednak znacznie wcześniej. I wcale nie był związany, co stwierdzili uczestnicy konferencji, z obradami okrągłego stołu. Padło ważne zdanie, iż każdy miał już prawo robić harcerstwo takie, jak chce.

W trakcie konferencji próbowano odpowiedzieć na wiele pytań: Czy „okrągły stół” akceptował ówczesny stan w ruchu harcerskim, czy był jednak obroną jedności ZHP? Jak tamte decyzje wpłynęły na naszą teraźniejszość harcerską? Czy wielość organizacji harcerskich osłabiło ruch harcerski i ZHP? Czy jest dziś lub w przyszłości szansa na połączenie organizacji harcerskich? Jakie są plusy i minusy funkcjonowania wielu takich organizacji?
Konferencja była spotkaniem z historią, spiętą klamrą harcerskich pasji z teraźniejszością i przyszłością. Pasja ta widoczna była szczególnie podczas dyskusji w grupach, gdzie harcmistrzynie i harcmistrzowie podkreślali rolę świadomej odpowiedzialności instruktorskiej za przyszłość całego ruchu harcerskiego. Problemy współczesnego harcerstwa też przecież wymagają poszukiwania sposobów na ich rozwiązanie, choć może nie w tak rewolucyjny, jak w roku 1989 sposób.

Moderatorem konferencji był hm. Piotr Niwiński, wzięli w niej udział m.in.: przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski, wiceprzewodniczący ZHP hm. Maciej Szafrański, członkini GK ZHP hm. Jolanta Kreczmańska, była zastępczyni naczelnika ZHP hm. Dorota Całka.

hm. Piotr Niwiński
Trzeciego dnia Zlotu Kadry z wizytą do uczestników Zlotu Kadry ZHP przyjechali goście, nasi sprzymierzeńcy z urzędów centralnych, jak i lokalnych władz administracyjnych i samorządowych.. Mieli oni możliwość spotkania się z drużynowymi i rozmawiania z nimi na różne interesujące tematy. Do uczestników Zlotu list, który odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP min. Paweł Wypych, skierował prezydent Lech Kaczyński, honorowy protektor ZHP.  „Związek Harcerstwa Polskiego ma stuletni rodowód, ale nieodmiennie kojarzy się z młodością. Niewiele jest organizacji, które podobnie jak harcerstwo, jak ruch skautowy mogłyby pochlubić się zakorzenieniem w tradycji i wiernym jej kultywowaniem, a jednocześnie świeżością i autentycznością swoich działań (...)" przyznał w liście Prezydent RP, co zgodnie podzielają drużynowi.
files/glowna/2009/09-ozd-rzecznik.JPG files/glowna/2009/09-ozd-f-.JPG

Po części oficjalnej odbyły się interesujące spotkania, dotyczące aktualnych dla drużynowych problemów. Były przewodniczący ZHP prof. hm. Wojciech Katner starał się wytłumaczyć, czy prawo zawsze może być przestrzegane, biskup polowy WP gen. Tadeusz Płoski rozmawiał o wychowaniu duchowym i religijnym w harcerstwie, druhna Barbara Wachowicz wygłosiła grupie drużynowych płomienną gawędę o bohaterach drużyn i szczepów. Z kadrą ZHP rozmawiali również Jan Orgelbrand, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, kpt. Krzysztof Baranowski, prezes GFT GoldFruct sp. z o.o. hm. Marek Zieliński, dyrektor departamentu Ministerstwa Sportu Maria Napiórkowska i wielu innych znaczących gości. Wśród nich znaleźli się także byli naczelnicy ZHP hm. Stanisław Bohdanowicz i hm. Wiesław Maślanka.

files/glowna/2009/09-ozd-hm. a masaalski-sm.JPG

files/glowna/2009/09-ozd-KO.JPG
files/glowna/2009/09-ozd-krewi-sm.JPG files/glowna/2009/09-ozd-policja-sm.JPG

W piątek uczestnicy III Ogólnopolskiego Zlotu Drużynowych brali także udział w licznych warsztatach, a wieczorem słuchali koncertu zaproszonych zespołów (Spaces Faces i GORE) lub spędzali czas w pięciu zlotowych kawiarenkach.
Uczestnicy Letniej Akcji Szkoleniowej przez cały dzień mieli zajęcia warsztatowe, zaś wieczorem zasiedli przy jednym z trzech ognisk, gdzie mieli możliwość rozmawiania o ważnych problemach naszego Związku.
files/glowna/2009/09-ozd-kotek-sm.JPG files/glowna/2009/09-ozd-gazeta.JPG
   

phm. Magdalen Suchan
kierownik Wydziału Promocji GK ZHP


foto: pwd. Marta Lipska, pwd. Tomasz Jachimek
files/glowna/2009/09-08-ozd-tjachimek 438-sm.jpgDrugiego dnia zlotu uczestnicy Letniej Akcji Szkoleniowej i III Ogólnopolskiego Zlotu Drużynowych mieli odrębne zajęcia programowe. LAS poszedł do lasu na grę strategiczną, a III OZD miał przed i po południu bardzo różnorodne warsztaty.

Wieczorem instruktorzy, biorący udział w LAS-ie, spotkali się z podróżniczką Moniką Witkowską, zaś uczestnicy OZD aktywizowali się oglądając kabaret DNO.  


files/glowna/2009/09-08-ozd-tjachimek 443-sm.jpg files/glowna/2009/09-08-ozd-tjachimek 426.jpg
files/glowna/2009/ozd-m.lipska-1-sm.JPG files/glowna/2009/ozd-m.lipska-3-sm.JPG

files/glowna/2009/zlot kady-lukasz2.JPG

files/glowna/2009/zlot kady-lukasz1.JPG

files/glowna/2009/zlot kady-lukasz3.JPG


phm. Magdalena Suchan
kierownik Wydziału Promocji GK ZHP

foto:
pwd. Marta Lipska, pwd. Tomasz Jachimek

19 sierpnia w godzinach wieczornych w Małeczu wybrzmiały wyczekiwane przez ponad pół tysiąca kadry instruktorskiej ZHP słowa hm. Małgorzaty Sinicy, naczelnika ZHP: „Zlot Kadry ZHP uważam za otwarty!”. Zdanie to pozwoliło oficjalnie wypełnić uczestnikami Zlotu przygotowywane od tygodnia miejsca programowe, kawiarenki oraz strefę handlową zlotu.

files/glowna/2009/09-08-ozd-1-m.suchan 107-sm.jpg

Na Zlot Kadry zaprosiły jego uczestników komendantki trzech form - komendantka III Ogólnopolskiego Zlotu Drużynowych hm. Emilia Kulczyk-Prus, komendantka Letniej Akcji Szkoleniowej hm. Jolanta Kreczmańska oraz komendantka Zlotu Harcmistrzów hm. Iwona Kręczkowska.
Na scenie nastąpiło przekazanie Związkowi Harcerstwa Polskiego przez wiceprezesa SKOK Jarosława Lecha na ręce druhny Naczelnik symbolicznej karty VISA ZHP SKOK Stefczyka, Tę część uroczystości zakończyło podniesienie trójkolorowej granatowo-zielono-czerwonej flagi zlotowej.
Do późnych godzin nocnych dla Zlotu Kadry śpiewała Wolna Grupa Bukowina, której muzyka przed północą ukołysała wszystkich do snu. Pierwszego snu na wyjątkowym Zlocie Kadry ZHP.files/glowna/2009/09-08-ozd-tjachimek 086-sm.jpg


phm. Magdalena Suchan
kierownik Wydziału Promocji GK ZHP

foto:
phm. Magdalena Suchan, pwd. Tomasz Jachimek, Łukasz Kapica
Komisarz zagraniczny ZHP ogłasza konkurs na komendanta polskiego kontyngentu na 10. Zlot Skautów Europy Środkowej Concordia 2010, który odbędzie się w dniach 2-11 sierpnia 2010 r. na Węgrzech.

Kryteria wyboru komendanta
Bezwzględne:
- czynny instruktor/instruktorka, prowadzi lub współprowadzi drużynę, szczep, zespół na poziomie hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery
- ma minimum stopień podharcmistrza
- ma zaliczoną służbę instruktorską za ostatni rok harcerski
- był komendantem/komendantką przynajmniej jednego obozu samodzielnego lub zgrupowania
- posiada doświadczenie w organizowaniu wyjazdów zagranicznych
- swobodnie porozumiewa się po angielsku, zarówno w mowie jak i piśmie
- biegle obsługuje komputer
- ma bieżący dostęp do internetu
- posiada akceptację komendanta chorągwi i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych
- przedstawił wizję organizacyjną i programową udziału polskiej reprezentacji w zlocie, zgodną założeniami organizatorów http://concordia2010.hu/
- pomyślnie wypełnił/wypełniła zadania z rozmowy kwalifikacyjnej
Względne:
- udział w poprzednich zlotach środkowoeuropejskich lub innych zagranicznych imprezach podobnej rangi i wielkości
- komunikatywność, otwartość na innych
- zaradność, przedsiębiorczość, dobra organizacja pracy
- wiek do 30 roku życia
- dodatkowe uprawnienia państwowe i związkowe
- reprezentuje silne środowisko harcerskie 
- znajomość innego języka obcego, szczególnie czeskiego, słowackiego lub węgierskiego

Zgłoszenia wraz z harcerskim CV, akceptacją komendanta chorągwi i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych oraz wizją programowo-organizacyjną udziału polskiej reprezentacji w zlocie Concordia 2010 proszę przesyłać do 7 września 2009 r. na adres e-mailowy Wydziału Zagranicznego GK ZHP wza@zhp.pl.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie kwalifikacyjne, które odbędzie się w siedzibie GK ZHP
przy ul. Konopnickiej 6 w Warszawie w sobotę 12 września.

Kontakt/informacje
Wydział Zagraniczny GK ZHP: tel. 0-22 339 06 39, wza@zhp.pl
Komisarz zagraniczny ZHP hm. Rafał Bednarczyk: tel. 0-601 317 036, rafal.bednarczyk@zhp.pl

hm. Rafał Bednarczyk
Komisarz zagraniczny ZHP