Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

Październik 2009

files/glowna/2009/concordia.jpgW związku z tym, że na spotkaniu z komendą zlotu ConCordia 2010 kilkoro szefów reprezentacji narodowych przedstawiło podobne stanowiska, udało się dojść do kompromisu z organizatorami. Zmianie uległy dwie najważniejsze kwestie:
- Patrole nie muszą się składać z przedstawicieli jednej płci. Dalej zachowana jest ich wielkość, czyli 8+1, ale nie ma znaczenia, ile jest dziewcząt, a ilu chłopców.
- Zmieniony został harmonogram wpłat. Zniesiono konieczność wpłacenia pierwszej raty w listopadzie 2009 r. Czas wpłacania wpisowego jest wydłużony do 5 stycznia 2010 r. UWAGA! W przypadku spóźnienia z wpłaceniem wpisowego niestety nadal koszty rosną – wpłaty po 5 stycznia a przed 5 lutego 2010 r. wynoszą o 45 zł więcej, czyli 575 zł od osoby. Wpłaty dokonane po 5 lutego a przed 5 marca 2010 r. – 620 zł. Po 5 marca a przed 15 kwietnia 2010 r. – 665 zł. Po 15 kwietnia wpłaty nie będą już przyjmowane.
- Termin zgłoszeń to 20 grudnia 2009 r.
czytaj: http://skauting.zhp.pl/index.php?do=news&navi=0013,0001&id=9872

hm. Agnieszka Pospiszyl
komendantka polskiej reprezentacji na zlot ConCordia 2010

La Mission de France oraz organizacje skautowe DPSG-Niemcy i SGDF-Francja  zaprosiły do Berlina 250 młodych ludzi (17-30 lat) z Francji, Niemiec oraz innych krajów, w tym około 40 skautów i skautek z Francji, Niemiec, Belgii, Hiszpanii i Polski.

W  weekend od 30 października do 1 listopada 2009 młodzi ludzie będą wspólnie świętować 20-tą rocznicę upadku muru berlińskiego. W programie między innymi dwie konferencje, liczne warsztaty, refleksje, dyskusje, występy muzyczne. Rekrutacja delegacji z Polski została zakończona. Do Berlina pojedzie 15 osób (10 instruktorów i 5 wędrowników) z 8 hufców należących do 5 chorągwi.

Więcej informacji znajdziesz tu: http://skauting.zhp.pl/index.php?do=news&navi=0013,0001&id=9799
oraz na stronie projektu: http://www.overthewalls.eu/

phm. Magdalena Suchan
kierownik Wydziału Promocji GK ZHP
files/glowna/2009/Intercamp-logo.gif
Do poniedziałku 2 listopada włącznie Wydział Zagraniczny przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję komendanta polskiej reprezentacji na Zlot InterCamp, który odbędzie się w dniach 22-24 maja 2010 w Niemczech.Więcej informacji (wraz z kryteriami, jakie musi spełnić kandydat), znajdziecie tu:
http://skauting.zhp.pl/index.php?do=news&navi=0013,0001&id=9857


hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
kierownik Wydziału Zagranicznego GK
2009-10-20 11:30

files/glowna/new_euro26.jpgOd 1 października członkowie ZHP w wieku 7-30 lat mają możliwość zakupu karty Euro 26. Karta Euro 26 to ubezpieczenie oraz zniżki w wielu punktach w Polsce i na świecie. Harcerze - posiadacze karty - objęci są ubezpieczeniem odpowiednio do wykupionego rodzaju polisy:


a.NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) na terenie kraju (EURO 26 ZHP z ubezpieczeniem „Polska"),
b.NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), KL (kosztów leczenia) na świecie (EURO 26 ZHP z ubezpieczeniem „Word") albo
c.NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), KL (kosztów leczenia) oraz OC (odpowiedzialności cywilnej) na świecie z uwzględnieniem ryzyka związanego z wyczynowym uprawianiem sportu (EURO 26 ZHP z ubezpieczeniem „Sport").

Warunki ubezpieczeń dostępne są na stronie: http://euro26.pl/pl/ubezpieczenie/polisy
Więcej inf. tu

phm. Aleksandra Joniec-Kur

szef biura GK ZHP


JOTI 2009 zostało w dniu dzisiejszym uroczyście rozpoczęte w sieci. Ponad 10 000 skautek i skautów z całego świata dotychczas zarejestrowało się do udziału w tym przedsięwzięciu. Ciebie również nie może zabraknąć. Czekamy na ciebie na kanale #polish na serwerach Scoutlinka.

Więcej szczegółów na http://www.joti.zhp.pl

phm. Hubert "Hubcio" Mika HR
Zespół JOTI GK ZHP
Druhny i Druhowie!
Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko święto nauczycieli, ale także święto wszystkich społecznych wychowawców, kształtujących młode pokolenie Polaków. A więc święto nas wszystkich, całej kadry Związku Harcerstwa Polskiego.

Wiem, ile czasu, ile zapału wkładacie w codziennej instruktorskiej pracy. Zawsze przynoszącej satysfakcję, ale czasem bardzo trudnej. Chciałabym złożyć Wam jak najszczersze życzenia - długich lat pracy w naszej organizacji, setek przyjaciół na harcerskim szlaku i uśmiechniętych twarzy tych, z którymi pracujecie.
Dzięki Wam harcerstwo trwa i rozwija się. Dziękuję Wam za to.

Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica

naczelnik ZHP

14 października 2009 r.
10 października w Warszawie odbyła się zbiórka administratorów lokalnych na poziomie chorągwianym systemu Ewidencja ZHP.

W zbiórce uczestniczyli administratorzy z chorągwi: Białostockiej, Dolnośląskiej, Krakowskiej, Podkarpackiej, Stołecznej, Śląskiej, Wielkopolskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Zachodniopomorskiej i Ziemi Lubuskiej.
Podczas zbiórki omówione zostały zagadnienia związane z błędami popełnianymi przez uprawnionych do pracy w systemie Ewidencja ZHP i problemy z nich wynikające, ochroną danych osobowych, prowadzeniem wymaganej dokumentacji związanej z pracą w systemie. Zaprezentowane zostało nowe narzędzie wspomagające pracę administratorów lokalnych. Narzędzie służy do monitorowania niewprowadzanych w systemie danych, ze zwróceniem uwagi na: jednostki bez szefa, jednostki bez adresu, osoby bez stopni,  osoby bez adresu, stany jednostek.
Szczególną uwagę poświęcono bieżącej pracy w systemie Ewidencja ZHP, która powinna być już prowadzona przez drużynowych. Drużynowi powinni wpisywać już członków drużyn.

Administratorzy wspólnie ustalili, że brakujące dane (dane kontaktowe, stopnie, funkcje kadry oraz dane imiennie spisanych członków drużyn) będą wprowadzone do systemu do 11 listopada 2009 r.
Administratorzy zapoznali się także z wypracowanymi przez zespół ESHD materiałami, które pomogą w pracy w systemie Ewidencja ZHP: Krótką instrukcją obsługi aplikacji zawierającą kolejne kroki pracy w systemie Ewidencja ZHP oraz materiał dla hufców „Dane osobowe w hufcu”.

Powyższe materiały, a także prezentację do szkolenia drużynowych z zakresu ochrony danych osobowych można pobrać ze strony: http://eshd.zhp.pl/index.php?do=standard&navi=0089,0007,0003 

phm. Aleksandra Joniec-Kur
Szef Biura Głównej Kwatery ZHP

 GK ZHP podpisała umowę z Polskim Stowarzyszeniem Kart Młodzieżowych.

files/glowna/new_euro26.jpgOd 1 października 2009 r. członkowie ZHP w wieku 7-30 lat mają możliwość zakupu karty Euro 26. Karta Euro 26 to ubezpieczenie oraz zniżki w wielu punktach w Polsce i na świecie. Harcerze - posiadacze karty - objęci będą ubezpieczeniem odpowiednio do wykupionego rodzaju polisy:

a. NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) na terenie kraju (EURO 26 ZHP z ubezpieczeniem „Polska"),

b. NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), KL (kosztów leczenia) na świecie (EURO 26 ZHP z ubezpieczeniem „World") albo

c. NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), KL (kosztów leczenia) oraz OC (odpowiedzialności cywilnej) na świecie z uwzględnieniem ryzyka związanego z wyczynowym uprawianiem sportu (EURO 26 ZHP z ubezpieczeniem „Sport").

Warunki ubezpieczeń dostępne są na stronie: http://euro26.pl/pl/ubezpieczenie/polisy

Członkowie ZHP mają możliwość zakupu karty po cenach niższych niż inni klienci. Wysokość składki dla poszczególnych wariantów Kart EURO 26 ZHP jest następująca:

- Karta EURO 26 ZHP bez ubezpieczenia                20 zł (cena rynkowa 28 zł)

- Karta EURO 26 ZHP z ubezpieczeniem  „Polska"   45 zł (cena rynkowa 50 zł)

- Karta EURO 26 ZHP z ubezpieczeniem  „World"   65 zł (cena rynkowa 75 zł)

- Karta EURO 26 ZHP z ubezpieczeniem  „Sport"    130 zł (cena rynkowa 155 zł)

Od dnia 1 października karty są wydawane są na poziomie centralnym - w Biurze GK ZHP.

 
Jak wyrobić Kartę EURO 26 ZHP
Karty EURO 26 ZHP są wystawiane przez koordynatorów, których rekomenduje Główna Kwatera ZHP. Koordynatorem Karty EURO<26 ZHP może zostać instruktor z chorągwi lub z hufca, który podejmie się tej funkcji i uzyska pisemną zgodę komendanta hufca lub chorągwi na pełnienie funkcji. Jeśli chciałbyś być koordynatorem napisz wiadomość pod adresem euro26@zhp.pl, tam uzyskasz wszelkie informację i pomoc w dystrybucji Kart EURO 26 ZHP. Poniższy dokument wyjaśni Ci, jakie powinieneś spełniać wymogi, oraz co trzeba zrobić, aby stać się koordynatorem dokument)

Jeżeli w Twojej   jednostce organizacyjnej ZHP nie ma jeszcze koordynatora, a chciałbyś jak najszybciej zamówić kartę  EURO 26 ZHP, napisz do Głównej Kwatery ZHP pod adresem euro26@zhp.pl w celu uzyskania informacji, jak można kartę zamówić. W celu zamówienia karty konieczne jednak będzie osobiste zgłoszenie się do GK ZHP w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6, po uprzednim ustaleniu terminu. Docelowo GK ZHP planuje, aby koordynatorzy byli w jak największej liczbie hufców i chorągwi.

 Więcej informacji o  karcie znajduje się na www.euro26.pl oraz na http://www.euro26.pl/pl/karty/edycje_specjalne/karta_zhp/

 Polskie Stowarzyszenie Kart Młodzieżowych wysłało mailing do posiadaczy Kart Euro 26, w którym znajduje się informacja o specjalnej edycji Karty EURO 26 ZHP.  Członkowie ZHP, którzy do tej pory posiadali „zwykłą" kartę, dostaną zatem informację, że od tej pory mogą zamawiać kartę z logo ZHP.

W gazetce Euro 26, eksponowanej w wielu punktach na terenie Polski, pojawił się artykuł o karcie EURO 26 ZHP. Artykuł można wydrukować, aby zachęcić harcerzy do skorzystania z karty EURO 26 ZHP. 

phm. Aleksandra Joniec-Kur
szef biura GK ZHP


files/glowna/2009/09-2RajdKomend-msuchan 238-sm.jpgW dniach 9-11 października w Gdańsku 16 patroli z całej Polski wzięło udział w 2. Rajdzie Komend Hufców „Głębia przeżyć”. Tematem przewodnim rajdu było mistrzostwo i postawa harcmistrza. Patrole na 6 punktach przygodowych i 6 merytorycznych mogły wykazać się swoim mistrzostwem zarówno w działaniu, jak i w myśleniu.  Na początku trzeba było opracować własną strategię gry, czyli rozplanować trasę.

files/glowna/2009/09-2RK-wspin2-luk.jpgNa punktach komendy mogły sprawdzić swoje umiejętności wodzowskie, zastanowić się nad tym, kim jest harcmistrz, napisać list do swojego autorytetu, zmierzyć się z ważnym problemem społecznym, opracowywały stanowisko dla Zjazdu, wykazywały się kreatywnością, tworząc własne wynalazki.
Nie zabrakło sprawdzenia  praktycznych umiejętności w działaniu – prowadzenia motorówki na morzu, manewrów żaglówką,  skuterem i kajakiem, toru przeszkód na rowerze czy wspinaczki po siatkach w Twierdzy Gdańsk. Część trasy biegła tuż obok najważniejszych zabytków Gdańska, część przebiegała bezdrożami i lasami okolic Wyspy Sobieszewskiej. Wieczorem rozmawialiśmy o podejmowaniu wyzwań, priorytetach w życiu i mistrzostwie z podróżnikiem Markiem Kamińskim. W niedzielę uczestnicy rajdu wraz z przewodnikiem zwiedzili wystawę „Drogi do wolności” i  historyczną Stocznię Gdańską.

Komedy hufców podeszły bardzo poważnie do stawianych im zadań.  Należą im się za to szczególne wyrazy uznania. Podobnie jak za niezapomnianą atmosferę i uśmiech, mimo zmęczenia.  Wyniki wielu patroli były wysokie. Rajd wygrała Komenda Hufca z Ostródy. Drugie miejsce zajęła Komenda Hufca Kielce Południe. Trzecie miejsce zdobył Hufiec Poznań Siódemka. Wśród najlepszych znalazły się dwa patrole łódzkie –  Hufce Łódź Śródmieście i Łódź Polesie.

files/glowna/2009/09-kajak-rytel-sm.JPGRajd był okazją do przeżycia wspólnej przygody – tej w działaniu, i tej intelektualnej. Okazją do naładowania akumulatorów do dalszej instruktorskiej służby, inspiracją do działania, okazją do poczucia wspólnoty celów i działań z innymi komendami. Dla mnie było to ogromne przeżycie - móc razem porozmawiać o sprawach ważnych, razem oderwać się od codziennych zmagań, zmierzyć się po raz kolejny z wyzwaniami – również z tymi nieprzewidzianymi. Za te wspólne dwa dni zarówno uczestnikom, jak i kadrze rajdu bardzo dziękuję. 
   hm. Jolanta Kreczmańska
członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą i kształcenia
fot: phm. Magdalena Suchan, phm. Rafał Rytel, pwd. Łukasz Kapica

files/glowna/2009/09-2RK-wspolnezmarkiem-sm.jpg

W ramach Dnia Papieskiego, poza zbiórką funduszy na stypendia dla dzieci i młodzieży ubogiej, 10 października w Warszawie miały miejsce dwa ważne wydarzenia.

W starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu odbyła się sesja naukowa, zorganizowana z okazji IX Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Papież Wolności”. Gościem honorowym konferencji i głównym prelegentem był bp Piotr Jarecki. Przypominając słowa Jana Pawła II o „ładzie moralnym”, wypowiedziane podczas Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu w 1997 r., bp Jarecki powiedział, że chodzi „o ład w sferze wartości, o ład dobra i prawdy”.

Wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie na uroczystej gali, zorganizowanej tradycyjnie w sobotę poprzedzającą Dzień Papieski, jak co roku zostały przyznane nagrody Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” TOTUS. Tegorocznymi laureatami zostali: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być razem", Krzysztof Kolberger, pisarz George Weigel oraz Zespół twórców filmu "Popiełuszko - wolność jest w nas". Specjalną Nagrodę TOTUS za "wytrwałe otwieranie dróg piękna, wiodących ku wierze, nadziei i miłości, dokonywanego przez wiele lat i w wielu wymiarach życia" otrzymał Wojciech Kilar. Wręczono również pamiątkowe dyplomy laureatom konkursów im. bp. Jana Chrapka oraz „Lex". Tegoroczną galę poprowadzili Małgorzata Kożuchowska oraz Jan Pospieszalski. Wśród obecnych gości byli m.in.: nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" abp Tadeusz Gocłowski, rektorzy wyższych uczelni oraz parlamentarzyści.

Związek Harcerstwa Polskiego, który od lat jest członkiem komitetu organizacyjnego Dnia Papieskiego, reprezentowała na obu uroczystościach członkini Głównej Kwatery ZHP hm. Emilia Kulczyk-Prus.

(e.k.)
Z okazji zbliżającej się rocznicy 100-lecie harcerstwa Główna Kwatera ZHP ogłosiła trzy konkursy:
- na logo oraz identyfikację graficzną Jubileuszowego Zlotu ZHP w Krakowie,
- na piosenkę Jubileuszowego Zlotu ZHP w Krakowie.
- na motto na 100-lecie harcerstwa

Termin składania prac konkursowych na logo wraz z identyfikacją graficzną oraz na motto Jubileuszowego Zlotu ZHP w Krakowie mija już wkrótce! Prace na oba konkursy należy przysyłać pocztą do 15 października br. (decyduje data stempla pocztowego).
Termin składania prac na konkurs na piosenkę zlotową upływa 31 grudnia br.

Pełne regulaminy konkursów znajdują się na stronie www.program.zhp.pl      


phm. Magdalena Suchan
kierownik Wydziału Promocji GK ZHP
Konkurs odbywa się w ramach Kampanii Ładnego Pisania, adresowany jest do gimnazjalistów i uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej z całej Polski. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej.


Tegoroczne zadanie konkursowe:
Wybierz jeden z trzech tematów konkursowych:
1.Opisz książkę albo film, które Cię zachwyciły.
2.Napisz list do Macieja Stuhra.
3.Ja za 10 lat…

NAGRODY
Za zajęcie I miejsca: stypendium w wysokości 500 zł, przyznane na 10 miesięcy, wieczne pióro marki Parker, statuetka. Zwycięzca otrzyma także tytuł „Najładniej piszącego ucznia 2009 r.”.
Za zajęcie II miejsca: stypendium w wysokości 300 zł, przyznane na 10 miesięcy, wieczne pióro marki Parker, zestaw książek.
Za zajęcie III miejsca: stypendium w wysokości 200 zł, przyznane na 10 miesięcy, wieczne pióro marki Parker, zestaw książek.

Dwa wyróżnienia: wieczne pióra marki Parker.

Dodatkowo nauczyciele języka polskiego, których uczniowie zajmą I, II lub III miejsce bądź zostaną wyróżnieni, otrzymają upominek: wieczne pióro marki Parker. Każda szkoła biorąca udział w Konkursie otrzyma dyplom, a najlepsze szkoły otrzymają zestawy do kaligrafii.    

Prace konkursowe nadsyłać można do 31 października 2009 roku na adres Fundacja Polska Przedsiębiorcza, ul.
Piękna 68, 00-672 Warszawa, tel.: 022 745 19 19, fax: 022 628 20 27, z dopiskiem: KŁP.

Organizatorem Konkursu jest Polska Przedsiębiorcza oraz marka Parker. Ambasadorem Kampanii jest Maciej Stuhr. Patronat honorowy nad konkursem objęła m.in. minister Edukacji – Katarzyna Hall oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie www.ladnepisanie.pl.

Agnieszka Piekut
koordynator "Kampanii Ładnego Pisania"
2009-10-08 01:03
2 października zastępca naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński otrzymał z rąk insp. Grzegorza Jacha z Komendy Głównej Policji List Intencyjny w sprawie ogólnopolskiego projektu Profilaktyka a Harcerstwo.
files/glowna/2009/09-PaH-2.JPG
Założeniem projektu Profilaktyka a Harcerstwo jest łączenie myśli harcerskiej z wolontariatem na rzecz ograniczania zjawisk patologii społecznej i zachowań aspołecznych wśród młodzieży szkolnej.

Piątkowe spotkanie w Sokołowskim Ośrodku Kultury zgromadziło przedstawicieli różnych służb i instytucji, którzy rozmawiali o projekcie harcerskim. Wzorem PaH jest koordynowana przez Komendę Główną Policji akcja Profilaktyka a Teatr.

Założenia programu PaH są następujące:

1. Projekt PaH jest elementem forum ogólnopolskiego programu Komendy Głównej Policji Profilaktyka a Teatr.
2. Projekt realizowany będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Projekt jest ponadzwiązkowy, co oznacza możliwość partnerskiego działania harcerek i harcerzy z każdej organizacji harcerskiej funkcjonującej zgodnie z prawem RP.
4. Partnerami programu PaH są: grupy i liderzy PaT, samorządy lokalne, jednostki organizacyjne policji, placówki oświatowe oraz organizacje działające na rzecz młodzieży szkolnej.
5. Adresatami projektu PaH są harcerze starsi, wędrownicy oraz instruktorzy.
6. Harcerki i harcerze mogą skupiać się w PaTrole profilaktyczne, bez względu na przynależność do własnych jednostek organizacyjnych.
7. PaTrole mogą prowadzić działania w strukturach oraz poza strukturami harcerskimi z zachowaniem harcerskiej tożsamości ich członków.
8. Na utworzenie PaTrolu wyraża zgodę koordynator/ lider programu PaT w porozumieniu z właściwą organizacją harcerską.
9. Informacje merytoryczne do działalności PaTroli zawarte są w założeniach organizacyjnych programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Teatr”.
10. W fazie tworzenia projekt PaH koordynowany jest przez Impresariat programu PaT w Warszawie oraz VII Osiedlowy Szczep Harcerski w Sokołowie Podlaskim.
files/glowna/2009/09-PaH-1.JPG
Po zaprezentowaniu założeń PaH zainteresowani zebrali się na placu za Sokołowskim Ośrodkiem Kultury. Po złożeniu meldunku Zastępcy Naczelnika ZHP zaprezentowano fragment przedstawienia PaT a także uroczyście wręczono nowy sztandar VII Osiedlowemu Szczepowi Harcerskiemu i nadano mu imię Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Piątkowe uroczystości zamknął pokaz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji z Warszawy pod batutą podinsp. Janusza Trzepizura. Pokaz musztry paradnej przy jednoczesnym zaprezentowaniu umiejętności muzycznych orkiestry zachwycił zgromadzonych.

pwd. Marta Lipska
instruktorka Wydziału Promocji GK ZHP
Zgodnie z planem druga część kuru pełnomocników ds. zagranicznych PAXTU odbyła się za granicą. 20 instruktorów z 13 chorągwi dotarło do jednego z najważniejszych miejsc dla światowego ruchu skautowego – międzynarodowego ośrodka Kandersteg.

W drodze do Szwajcarii zatrzymaliśmy się we francuskim Strasburgu, gdzie po obejrzeniu zabytkowego centrum ze średniowieczną gotycką katedrą Notre Dame udaliśmy się na podbój współczesnej „europejskiej” części miasta z siedzibą Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Pobyt w światowym centrum WOSM trwał od 1 do 5 października. Ośrodek powstał w 1923 r. nieopodal malowniczej alpejskiej wsi Kandersteg. Od tego czasu został znacznie rozbudowany. Dziś na centrum skautingu składa się kilka budynków oraz pól biwakowych. Grupa pełnomocników zamieszkała w New Chalet, natomiast zajęcia odbywały się w Kander Lodge. Ośrodek działa przez cały rok. Jest prowadzony przez wolontariuszy z wielu krajów - tzw. pinkies - którzy przyjeżdżają tu na 3 miesiące lub dłużej.
files/glowna/2009/09-kandersteg1.JPG
Quiz o Szwajcarii, komunikacja interpersonalna w środowisku międzynarodowym, skautowy savoir-vivre, indywidualny rozwój pełnomocnika ds. zagranicznych, aktualne oferty współpracy zagranicznej, dyskusja o kondycji ZHP w ruchu skautowym, szansach i wyzwaniach związanych z przynależnością naszej organizacji do WOSM i WAGGGS, wizja kolejnego kursu pełnomocników – to zasadnicze elementy kursowego programu zrealizowanego w Kandersteg International Scout Centre. Uczestnicy mieli ponadto okazję zaprezentować zadania zrealizowane w swoich środowiskach, a zastępy kursowe - przećwiczyć prezentowanie naszego kraju i organizacji podczas wieczoru polskiego, oczywiście w języku angielskim.

W sobotę udaliśmy się na wycieczkę do Genewy. W naszej pamięci pozostanie Jezioro Genewskie z charakterystyczną fontanną, widok miasta z wieży katedry świętego Piotra oraz europejska siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych. W niedzielę kilkugodzinna wędrówka alpejskimi szlakami doprowadziła nas do drugiego ważnego skautowego miejsca – światowego ośrodka WAGGGS Our Chalet w Adelboden. Wolontariuszki z Kostaryki i Kenii oprowadziły nas po ośrodku i opowiedziały jego historię. Na ścianie pamiątek zawisła biało-czerwona chusta harcerska.

Kurs uważamy za bardzo udany, a wszystkich wrażeń nie da się opisać słowami.

files/glowna/2009/09-kandersteg2.JPG

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
foto: hm. Agnieszka Pospiszyl
Wydział Zagraniczny GK ZHP

W najbliższą niedzielę, 11 października, będziemy obchodzić IX Dzień Papieski. Wśród wielu wydarzeń upamiętniających pontyfikat Jana Pawła II na pierwszy plan przebija się zbiórka publiczna Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Fundacja od kilku lat przyznaje stypendia dla uczniów i studentów, pochodzących z ubogich rodzin. Wiele harcerskich drużyn, szczepów i hufców wspiera tę akcję tworząc harcerskie sztaby, prowadząc zbiórkę w szkołach, na ulicach i w innych miejscach publicznych przez trzy dni - od piątku aż do niedzieli.

Wszędzie tam, gdzie nie ma harcerskich sztabów, gdzie wolontariusze w mundurach nie pojawią się ulicach, możemy wesprzeć akcję wrzucając datki do puszek "Dnia Papieskiego". Polski Papież niejednokrotnie apelował do dzieci i młodzieży, żeby nie zaniedbywały nauki i talentów, które otrzymały. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży, które co roku otrzymuje ponad tysiąc osób, są żywym pomnikiem Jana Pawła II.
 
phm. Paweł Chmielewski
Wydział Programowy GK ZHP
files/glowna/2009/concordia.jpgJeżeli w sierpniu 2010 r. będziesz miał ukończone 14 lat, a nie będziesz jeszcze pełnoletni, możesz wybrać się jako uczestnik na X Zlot Skautów i Skautek Europy Środkowej ConCordia 2010.
Jeśli w sierpniu 2010 r. będziesz miał więcej niż 18 lat, a nie będziesz w zlocie uczestniczył jako drużynowy lub przyboczny, możesz wybrać się na zlot jako członek międzynarodowej obsługi – IST.

Co, kiedy, jak, gdzie i za ile?

Zlot odbędzie się od 2 do 11 sierpnia 2010 r. w parku skautowym Sztrilich Pál nieopodal Budapesztu na Węgrzech.  Koszt udziału członków drużyn zlotowych i członków IST to 530 zł od osoby plus koszty dojazdu i ubezpieczenia. Członkom IST, jeżeli w czasie zlotu wywiążą się należycie z powierzonych im obowiązków, organizatorzy zwrócą część wpisowego – 25 euro - po zakończeniu zlotu w formie gotówkowej.


Drużyny zlotowe
Drużyna zlotowa składa się z 18 osób, podzielonych na dwa patrole. Każdy z nich to 8 harcerzy lub 8 harcerek i 1 pełnoletni opiekun tej samej płci, co członkowie patrolu. Dwa partole tworzą drużynę. Jeden z patrolowych jest drużynowym drużyny zlotowej.
Nie ma możliwości tworzenia patroli koedukacyjnych.
Jeżeli dane środowisko chce wystawić więcej niż jedną drużynę, musi się liczyć z tym, że będą one ulokowane w różnych podobozach, więc nie mogą mieć one na przykład wspólnego sprzętu.
Organizatorzy nie przewidują odstępstw, jeśli chodzi o wiek uczestników czy podział na patrole.
Drużyna zlotowa będzie ulokowana na jednym z podobozów. Każdy z podobozów będzie się składał z 4 drużyn zlotowych (8 patroli zlotowych), czyli 72 osób.
W skład podobozu będzie wchodziła jedna drużyna węgierska, i trzy spoza Węgier. Cztery drużyny zlotowe w ramach jednego podobozu będą wspólnie realizowały zadania programowe, brały wspólnie udział w zajęciach, wspólnie wyjadą też na 2-dniowe pobyt u drużyny węgierskiej (właśnie tej, z którą będą w podobozie) w ramach projektu Home Hospitality.
Na zlocie mile widziane są drużyny Nieprzetartego Szlaku.

Członkowie IST, czyli międzynarodowa obsługa
Osoby pełnoletnie, które chcą wziąć udział z zlocie, a nie są patrolowymi czy drużynowymi, mogą pomóc w organizacji tego przedsięwzięcia zgłaszając się jako członkowie międzynarodowej obsługi – IST. 
Członkowie IST muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu przynajmniej dobrym  (będzie to sprawdzane). Każdy z członków IST sam określi preferowaną przez siebie pracę (on-site program, off-site program, security itd.), jednak ostateczną decyzję o zadaniach wolontariuszy podejmuje węgierska komenda zlotu.

Program
W czasie 10 dni zlotowych organizatorzy przewidują:
- ceremonię otwarcia i zamknięcia zlotu,
- imprezę urodzinową – zlot na Węgrzech jest dziesiąty, a więc jubileuszowy,
- centrum religijne,
- dwa dni Ho-Ho, czyli Home Hospitality – odwiedziny i pobyt u drużyn węgierskich,
- zwiedzanie Budapesztu, atrakcje wodne na Dunaju, wędrówka,
- zajęcia programowe na terenie obozu, w tym tradycyjne atrakcje węgierskich skautów, świat techniki, turniej sportowy,
- wioska V4, czyli prezentacje narodowe,
- wolontariat na rzecz środowiska lokalnego,
- koncerty i atrakcje wieczorne,
- szeroki wybór zajęć na plazmie.

Zgłoszenia i rejestracja

Jeżeli Twoje środowisko jest zainteresowane wyjazdem na ConCordię, lub Ty sam chcesz jechać jako członek IST:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
2..
a) Poproś swojego komendanta hufca (lub chorągwi w przypadku reprezentacji hufcowych) o zgodę na wyjazd na tę imprezę;
b) Poproś swojego komendanta hufca (lub chorągwi w przypadku reprezentacji hufcowych) o zaświadczenie, że Twoje środowisko ma opłacone składki do końca września 2009;
c) Poproś chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych o opinię i zgodę na wasz wyjazd;
Wszystkie te dokumenty wraz z formularzem zgłoszeniowym (w formie elektronicznej bezpośrednio od przełożonych bądź w formie skanu) prześlij na adres: agnieszka.pospiszyl@zhp.net.pl
3. Zacznij zbierać pieniądze na wpisowe
4. Prześlij na konto (dokładny numer konta będzie podany niedługo) 200 zł zaliczki od każdego uczestnika. Termin wpłaty I raty – do 10 listopada.
5. Otrzymasz login i hasło do rejestracji on-line
6. Rejestrujesz się / swoje środowisko na stronie www
7. Do 15 lutego wpłacasz pozostałą część wpisowego – 330 zł
8. Realizujesz zadanie przedzlotowe
9. Jeśli jesteś członkiem IST, jedziesz na teren zlotu 30 lipca
10. Drużyny jadą na teren zlotu 2 sierpnia
11. Korzystasz z możliwości, jakie daje Ci udział w tej międzynarodowej imprezie, poznajesz nowych ludzi, umiejętności, gry i zabawy.
12. Niestety 11 sierpnia wracasz do domu... Ale za to masz pełny plecak wrażeń!

Zgłoszenia:
zgłoszenie_IST
zgłoszenie_druzyna

Odwiedź stronę zlotu – http://concordia2010.hu
W razie jakichkolwiek pytań, pisz do mnie śmiało: agnieszka.pospiszyl@zhp.net.pl

hm. Agnieszka Pospiszyl „Perła”

Komendantka polskiej reprezentacji na Zlot Concordia 2010

2009-10-02 17:25
Jak co roku w pierwszą niedzielę października starsze i młodsze pokolenie harcerek wszystkich organizacji harcerskich spotka się, by wspólnie świętować Dzień Polskiej Harcerki.

Zapraszamy serdecznie wszystkie harcerki i instruktorki na mszę świętą w Dniu Polskiej Harcerki (4 października 2009 r.) o godz. 11.00 w kościele pw. św. Marcina przy ul Piwnej w Warszawie.

Po mszy (ok. godz. 12.30) zapraszamy na spotkanie z seniorkami ZHP, Wędrowniczkami po Zachodnim Stoku, do Staromiejskiego Domu Kultury (Rynek Starego Miasta 2), które w tym roku poświęcone będzie patriotyzmowi we współczesnym świecie.
Jak ma wyglądać patriotyzm szyty na miarę dzisiejszych czasów? Jak harcerki mogą budować współczesny patriotyzm rozumiany nie tylko jako dopingowanie polskich sportowców? Poruszymy tematy takie, jak: wizerunek Polski za granicą, ochronę środowiska, patriotyzm w mediach i kulturze. Zastanowimy się, czy osiągnięcia naukowe Polaków to też przejaw patriotyzmu.

hm. Emilia Kulczyk-Prus
członek Głowej Kwatery ZHP ds. programu