Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

Luty 2010

Do 22 lutego 2010 r., do tegorocznego Dnia Myśli Braterskiej w każdym hufcu ZHP w Polsce znajdzie się dostarczona przez kuriera ważna przesyłka! Jeżeli kurier nie zastanie nikogo w siedzibie komendy, będzie dzwonił do komendanta hufca, aby przekazać mu przesyłkę osobiście.

W komendzie hufca zostawcie dodatkowo numer telefonu kontaktowego, a komendantów hufców proszę o niewyłączanie telefonów komórkowych.

W przesyłce znajdziecie zadania, które realizować będzie każda gromada zuchowa oraz każda drużyna. Zadania, dzięki którym każdy z nas zostanie włączony we wspólny wielki projekt programowy. Taki, który w harcerstwie można zrealizować raz na 100 lat!

hm. Krzysztof Budziński
zastępca naczelnika ZHP

Rozpoczął się rok 2010 - wraz z nim inaugurujemy w Związku Harcerstwa Polskiego Rok Służby. Początek nowego roku to również odpowiedni moment, aby podsumować miniony Rok Braterstwa.

Drużyny biorące udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w schronisku „Głodówka” miały okazję zrobić to przy uroczystym ognisku. Ich osiągnięcia, które zostały wówczas spisane, publikujemy na stronie braterstwa. Na stronie tej są też zamieszczone inne sprawozdania, które przysłano do GK ZHP z całej Polski.

Wszystkie gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze, a także kręgi i samodzielne zastępy mogą wysłać podsumowanie Roku Braterstwa (raporty składające się z opisów osiągnięć oraz zdjęć) na adres: biuro.program@zhp.pl.

Prosimy o podanie imienia i nazwiska autora każdej fotorgrafii oraz zgody na wykorzystanie zdjęć w działaniach programowych ZHP (będą publikowane m. in. podczas Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa w Krakowie).

Na podsumowanie Roku Braterstwa czekamy do 28 lutego 2010 r.

hm. Emilia Kulczyk-Prus
członek GK ZHP