Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

Kwiecień 2010

Zapraszamy do udziału w tegorocznej pielgrzymce Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę. Odbędzie się ona tradycyjnie w dniach 21-23 maja 2010 r.
Hasłem tegorocznej pielgrzymki jest fragment z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan (5, 19): "Ducha nie gaście..."

W programie pielgrzymki znajdzie się codzienna msza święta, czuwania modlitewne, droga krzyżowa oraz warsztaty poświęcone różnym dziedzinom harcerstwa.

Harmonogram pielgrzymki można pobrać stąd.

Bliższe informacje można otrzymać pisząc pod adres kapelan@zhp.pl.

Z serdecznymi pozdrowieniami we wspólnocie chrześcijańskiej wiary,

ks. phm. Ronald Rafał Kasowski
Naczelny Kapelan Zwiazku Harcerstwa Polskiego

Studencki Krąg Instruktorski przy UMK przy współpracy Studenckiego Koła Naukowego Historyków i Studenckiego Koła Naukowego Mediewistów zaprasza 7 maja do SKPT "Od Nowa" w Toruniu na projekt "Sarmacja".

Projekt ma służyć przybliżeniu problematyki sarmatyzmu jako elementu kultury polskiej. Zebrane i zaprezentowane prace naukowe, dotyczące Sarmacji, będą nawiązywać do utworów Jacka Kaczmarskiego. Poza częścią naukową odbędzie się Koncert, w czasie którego uczczona zostanie pamięć zmarłego poety.

Celem projektu jest przeprowadzenie ciekawej imprezy kulturalnej dla mieszkańców Torunia, wzbogacającej życie artystyczne miasta oraz promocja warsztatu naukowego i umiejętności artystycznych studentów UMK. W konferencji wezmą udział zarówno pracownicy naukowi zajmujący się tematyką sarmacką oraz uczniowie i studenci, głównie z UMK.

W koncercie wystąpią muzycy amatorzy – miłośnicy twórczości artysty, głównie studenci z Torunia i innych miast Polski. Gwiazdą Wieczoru będzie zespół. Trio Łódzko-Chojnowskie. Dla uczestników projektu zostanie też zorganizowane zwiedzanie miasta.

Więcej informacji na stronie www.ski.umk.pl. można do nas pisać: sarmacja@wp.pl

Natalia Czapiewska
koordynator konferencji

Małgorzata Kufel
koordynator koncertu

10 kwietnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie przedstawiciele czterech organizacji harcerskich, których protektorem był prezydent Lech Kaczyński: ZHR, SH, ZHP i SHK "Zawisza" FSE, podpisali list, który poniżej publikujemy.

List organizacji harcerskich

W dniu 10 kwietnia 2010 roku ponieśliśmy wszyscy niepowetowaną stratę. W katastrofie pod Smoleńskiem w służbie Ojczyźnie zginęła część elity naszego Narodu. Wśród nich śmierć poniósł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Protektor Polskiego Harcerstwa Lech Kaczyński, zginął również ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, autorytet harcerzy i były Protektor Harcerstwa hm. Ryszard Kaczorowski. Wśród ofiar katastrofy był opiekun duszpasterski ruchu harcerskiego bp polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski, zginęli mężowie stanu, parlamentarzyści, politycy, kombatanci, duchowni, działacze na rzecz Niepodległej Polski, zginęli wreszcie harcerze: phm. Katarzyna Doraczyńska i hm. Paweł Wypych - nasi Przyjaciele.


Protektorat nad Harcerstwem kolejnych Prezydentów, zapoczątkowany przez Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego był zawsze wyrazem uznania Państwa Polskiego dla Harcerstwa. Opieka duszpasterska kolejnych biskupów ustanawianych przez Konferencję Episkopatu Polski, gorące wsparcie działaczy państwowych i społecznych, także tych, którzy oddali życie w katastrofie niedaleko Katynia, potwierdza uznanie dla naszego ruchu.
Każda z wymienionych osób stanowiła dla nas autorytet i wzór do naśladowania. Ich życie i dzieło poświęcone było sprawom Narodu i Harcerstwa. Pogrążeni w bólu po stracie pragniemy podkreślić, iż przyjmując ich dziedzictwo i pokładane w nas zaufanie, nie ustaniemy w pełnionej przez nas harcerskiej służbie na rzecz Narodu, Państwa i dzieła wychowania młodego pokolenia Polaków.

Pałac Prezydencki, 10 kwietnia 2010 r.

hm. Maria Brzeska-Deli, Naczelniczka Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
hm. Róża Rzeplińska, Naczelniczka Stowarzyszenia Harcerskiego
hm. Małgorzata Sinica, Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Jarosław Sroka, Przewodniczący Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego

Skan "Listu organizacji harcerskich"

Po tragedii pod Smoleńskiem Naczelnik ZHP wydał rozkaz specjalny L. 1/2010. Prosimy wszystkich członków ZHP o zapoznanie się z zamieszczonym tu rozkazem.

Warszawa, 10 kwietnia 2010 r.

Naczelnk Związku Harcerstwa Polskiego

Zuchy,
Harcerki i Harcerze,
Instruktorki i Instruktorzy
Związku Harcerstwa Polskiego

Rozkaz Specjalny L. 1/2010

Druhny i Druhowie!

10 kwietnia 2010 roku tragicznie zapisze się w historii naszego narodu nie tylko jako 70. rocznica mordu w Katyniu, ale również jako dzień katastrofy lotniczej, w której zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, protektor ruchu harcerskiego wraz z kilkudziesięcioma osobami, częścią elity naszego narodu.

Żadne słowa nie oddadzą i nie wyrażą bólu, jaki wypełnia nasze myśli i przenika harcerskie serca. Zginęli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, duchowieństwa i Wojska Polskiego. Osoby nam bliskie, a wśród nich nasi „Niezawodni Przyjaciele”. Ich ofiara staje się dla nas wyrazem służby i umiłowania najwyższych wartości naszej Ojczyzny.

Druhny i Druhowie!

1. Ogłaszam trzydziestodniową żałobę w Związku Harcerstwa Polskiego.
2. Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn.
3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.
4. Polecam nałożyć czarne opaski na krzyże harcerskie.
5. Polecam na znak żałoby opuścić flagi do połowy masztu.

Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica

2010-04-09 23:53

Wydział Nowych Technologii poszukuje instruktorów (preferowani drużynowi) do konsultacji i testów nowej usługi dla drużyn mającej na celu szybkie i przyjazne tworzenie strony drużyny w domenie zhp.net.pl.


Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy druzyna@zhp.net.pl. Pod tym adresem można też zasięgnąć więcej informacji na temat projektu.


phm. Mikołaj Olszewski
z-ca kierownika Wydziału Nowych Technologii

2010-04-07 15:25
Uruchomiono stronę internetową www.propozycje.zhp.pl. Jak sama nazwa wskazuje - znajdziecie tutaj propozycje programowe, które w ostatnich latach pojawiały się w ZHP.

Zaczynamy od tych najbardziej znanych, przedstawianych przez Główną Kwaterę. Chcielibyśmy, aby strona żyła i wciąż była uzupełniana propozycjami, które pojawiają się w chorągwiach, hufcach, ruchach programowo-metodycznych.

Jeśli już teraz macie materiały, któymi zechcecie podzielić się z innymi środowiskami - wysyłajcie je na adres e-mail biuro.program@zhp.pl.

phm. Paweł Chmielewski
Wydział Programowy GK ZHP

Druhno Drużynowa! Druhu Drużynowy!

Ptaki Polskie, organizacja pożytku publicznego, dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wsparciu Lasów Państwowych i wybranych krajowych mediów rozpoczyna Akcję Szkoła na pTAK! (w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej pTAK!).

Akcja Szkoła na pTAK! skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski i składa się z dwóch konkursów:

Konkursu na najbardziej bioróżnorodną remizę dla ptaków, który polega na założeniu na terenie szkoły, utrzymaniu i monitorowaniu remizy - zielonej wyspy bioróżnorodności. Miejsca, gdzie małe zwierzęta - przede wszystkim ptaki, ale też owady, pająki, ssaki i wiele innych - znajdzie schronienie i pożywienie. Jakże cenna może być wasza remiza w coraz bardziej zabetonowanym i nieprzyjaznym krajobrazie. Ten konkurs jest dla członków Waszych drużyn.

Konkursu na najlepszy scenariusz zestawu lekcji poświęconych ochronie przyrody/bioróżnorodności - ochronie ptaków, polegającego na napisaniu scenariusza pięciu lekcji, których tematem przewodnim jest ochrona przyrody lub bioróżnorodności. Specjalne miejsce w zestawie lekcji muszą zająć ptaki jako grupa szczególnie wrażliwa na zmiany w przyrodzie. To konkurs dla Waszych nauczycieli bądź dla Was - instruktorów-nauczycieli.

Na zwycięzców konkursów czekają wspaniałe nagrody - przyrodnicze warsztaty terenowe w najpiękniejszych zakątkach Polski, atrakcyjne materiały dydaktyczne, filmy i książki, sprzęt optyczny, honorowe tytuły Szkoły i/lub Człowieka na pTAK!

Więcej na stronie: ptakipolskie.pl

Dorota Cichońska
koordynatorka Akcji Szkoła na pTAK!