Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

Październik 2010

22-24 października w Ośrodku "Jędruś" w Józefowie k. Warszawy odbyło się szkolenie dla członków harcerskich komend. Na szkolenie przyjechali instruktorzy z chorągwi: Zachodniopomorskiej, Stołecznej, Łódzkiej.

W piątek wieczorem podczas spotkania z naczelniczką ZHP hm. Małgorzatą Sinicą instruktorzy rozmawiali o roli harcerskich komend w rozwiązywaniu problemów ZHP. W sobotę cały dzień trwały warsztaty, uczestnicy mieli do wyboru udział w zajęciach:
- Umiejętności lidera - warsztat prowadziła Anna Filipow
- Zarządzanie projektami - warsztat prowadziła hm. Katarzyna Krawczyk
- Zasady planowania strategicznego i pracy ze strategią rozwoju - warsztat prowadziła hm. Anna Poraj

hm. Jana Świnarska
instruktiorka Wydziału Pracy z Kadrą GK ZHP

W sobotę 23 października w jednej z auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja instruktorska HARCERSTWO 2010+. Celem konferencji była analiza obecnej sytuacji Związku Harcerstwa Polskiego oraz refleksja o przyszłości organizacji i całego ruchu harcerskiego.

W trakcie konferencji poruszono różne aspekty rozwoju ZHP. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby tematyka była jak najszersza i odnosiła się najważniejszych aktualnych problemów ZHP. Debatowano m.in. o ekonomicznych i ustawowych aspektach oraz problemach funkcjonowania organizacji, jej rozwoju liczebnym, pedagogicznych podstawach metody harcerskiej oraz o public relations jako o strategicznym celu ZHP.

Referenci, eksperci w swoich dziedzinach, przedstawiali obecną sytuację ZHP w poszczególnych dziedzinach oraz swoje recepty na rozwiązanie problemów i rozwój w każdej z omawianych kwestii. Następnie uczestnicy konferencji wzięli udział w dyskusjach panelowych, nawiązujących bezpośrednio do wcześniej omawianej problematyki. Dyskusje były często niezwykle gorące, a ich wyniki przedstawiono podczas podsumowania konferencji.

W konferencji wzięli udział m.in. jako referenci: pedagog prof. hm. Bogusław Śliwerski, socjolog dr phm. Kamil Weis, była naczelniczka ZHP, wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa hm. Teresa Hernik, były zastępca naczelnika ZHP, dyrektor spółki „Interservis” hm. Paweł Babij, przewodniczący Rady Chorągwi Łódzkiej hm. Jakub Wajman. W konferencji uczestniczyli także: naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica, członek GK ZHP hm. Rafał Bednarczyk, komendantka Chorągwi Łódzkiej hm. Ewa Grabarczyk, członkowie komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP, jak również kilkudziesięciu instruktorek i instruktorów, głównie Chorągwi Łódzkiej ZHP, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach panelowych.

pwd. Tomasz Jachimek
rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej

W dniach 16-17 października w Krakowie odbyło się III Seminarium szczepowych. Wzięło w nim udział ok. 35 instruktorów z 9 chorągwi oraz instruktor z Holandii - Joseph Brech.

Uczestnicy seminarium mieli okazję porozmawiać o współpracy szczepów z gminami, instytucjami i organizacjami, nauczyć się podstaw PR w szczepie oraz zastanowić się, jak przygotować w przyszłym roku obóz letni.

Uczestnicy odwiedzili interaktywne Muzeum Schindlera. Zwiedzanie było nadzwyczaj interesujące i wiele osób obiecało sobie powrót do tego muzeum w przyszłości.

Na wieczornym kominku rozmawiano o zaletach i wadach długoletniego pełnienia funkcji komendanta szczepu.

Uczestnicy wyjechali z Krakowa z nastepującymi pomysłami i wnioskami::
1. Kolejne seminarium odbędzie się w roku 2011. Oczekujemy na zgłoszenia chętnych do jego organizacji!
2. Wydział ds. szczepów poszukuje w każdej chorągwi instruktorów chętnych do współpracy (są już 4 osoby).
3. Padła propozycja zorganizowania na wiosnę 2011 r. Rajdu Komend Szczepów.
4. Powstaje grupa dyskusyjna dla komend szczepów oraz nowa strona internetowa

Komenda seminarium i uczestnicy doładowali akumulatory i zgłosili chęć wzmożonej pracy nad dalszym rozwojem szczepów w ZHP.

Seminarium odwiedziła członkini Głównej Kwatery ZHP hm. Emilia Kulczyk-Prus.

files/instruktorzy/IIISeminariumKrakow02-sm.JPG

hm. Andrzej Grabowski
komendant III Seminarium Szczepowych


Zapraszamy 23 października do Łodzi na konferencję instruktorską "Harcerstwo 2010+". Jest ona początkiem dyskusji nad najważniejszymi sprawami w funkcjonowaniu Związku Harcerstwa Polskiego. W 2011 roku zostały zaplanowane (decyzją XXXVI Zjazdu ZHP) trzy zjazdy nadzwyczajne: programowy, statutowy i strategiczny.

Chcemy, by instruktorzy byli dobrze przygotowani do wielopłaszczyznowej dyskusji. W konferencji wezmą udział harcerscy instruktorzy a jednocześnie osoby reprezentujące różne dziedziny nauki, którzy w referatach wprowadzających przedstawią próby analizy funkcjonowania harcerstwa XXI w., po czym - podczas pracy grup - zostanie dokonana swoista identyfikacja i inwentaryzacja problemów, spotykanych w pracy organizacji oraz koncepcja nakreślenia wizji i kierunków zmian.

Program konferencji na stronie www.lodzka.zhp.pl, Czytaj też www.100-lecie.lodzka.zhp.pl.

Serdecznie zachęcam do udziału.

hm. Marcin Binasiak
zastępca komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. programu i pracy z kadrą

files/instruktorzy/2010-b.kowalewski.JPG14 października, w Dniu Edukacji Narodowej hm. Bogusław Kowalewski, komendant Ośrodka "Perkoz", został odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Odznaczenie przyznano za całokształt działalności wychowawczej oraz szczególne działania dydaktyczne w zakresie edukacji ekologicznej w Terenowej Bazie Edukacji Ekologicznej "Perkoz".

Medal został wręczony na uroczystej gali organizowanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego przez Małgorzatę Bogdanowicz, kuratora Warmińsko-mazurskiego.

hm. Adam Czetwertyński
instruktor biura GK ZHP

Droga Druhno, drogi Druhu,

pragniemy serdecznie zaprosić was do aktywnego współtworzenia nowych programów sprawności harcerskich.

Sprawności harcerskie to jeden z podstawowych instrumentów metodycznych w naszej organizacji. Dzięki nim nasze harcerki i harcerze zdobywają nowe umiejętności, rozwijają pasje i nabierają biegłości w realizacji rozmaitych zadań, także tych codziennych. Obecnie wydziały metodyczne oraz Wydział Programowy GK ZHP finalizują projekt aktualizacji systemu sprawności.

Pragniemy, by nasze sprawności były atrakcyjne i związane z codzienne pracą drużyny; by harcerze zdobywali je z radością i zapałem; by „szły” z duchem czasu i były realną pomocą dla drużynowego w rozwoju jego harcerzy, by odzwierciedlały aktualne potrzeby i zainteresowania młodych ludzi.

Nie chcemy jednak, by projekt ten zakończył się bez waszego udziału, dlatego serdecznie zachęcamy wszystkie drużyny, szczepy, hufce do udziału w naszym projekcie. Jeżeli:

1. Zdobywacie sprawności okolicznościowe, stworzone na potrzeby środowiska, którymi chcecie się podzielić z innymi,

2. Macie ciekawy pomysł na projekt sprawności jeszcze niezrealizowanej,

3. Pragniecie zgłosić potrzeby lub uwagi dotyczące obecnie obowiązującego systemu sprawności;

zapraszamy was do wysłania swoich projektów i zabrania głosu w dyskusji – jedyne co musicie zrobić to przesłać swoje propozycje (nie zapominajcie o określeniu poziomu, znaku graficznym, etc.) na adres: sprawnosci@zhp.pl w terminie do 10 listopada br.

Pragniemy przygotować system sprawności z wami i dla was, dlatego liczymy na wasz głos w dyskusji.

CZUWAJ

wydziały metodyczne oraz
Wydział Programowy GK ZHP

Dwóch ratowników ZHP brało udział w pielgrzymce członków rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, zorganizowanej 10 października 2010 r. przez Kancelarię Prezydenta RP.

Maciej Bandurski i Marcin Bartosiewicz z HGR "Bemowo" byli wraz z pielgrzymami na miejscu katastrofy w Smoleńsku, a następnie na cmentarzu w Katyniu. Harcerscy ratownicy stanowili wsparcie dla lekarzy i psychologów, którzy zabezpieczali medycznie pielgrzymkę.

Marcin Bartosiewicz
Harcerska Grupa Ratownicza "Bemowo"

Europejskiej Fundacji Skautowej zostanie zarekomendowany projekt Niebieskiej 28 Toruńskiej Drużyny Harcerek "Watra" pod nazwą "Podaj rękę swojemu ekosystemowi".

Projekt ma polegać na przeprowadzeniu we współpracy ze szkołą podstawową, na terenie której działa drużyna, pięciu ekologicznych przedsięwzięć dla uczczenia pięciu ekologicznych świąt - Międzynarodowego Dnia Ptaków, Dnia Niedźwiedzia Polarnego, Dnia Ziemi, Międzynarodowego Dnia Wody i Europejskiego Dnia Parków Narodowych. W planach m.in. warsztaty manualne, podczas których uczniowie przygotują karmniki dla ptaków, bieg na orientację połączony ze sprzątaniem okolicy, wycieczka do Białowieży i festyn ekologiczny. Mamy nadzieję, że przyjaciołom skautingu skupionym w EFS także spodoba się pomysł toruńskich harcerek i chętnie przekażą 1000 euro na jego dofinansowanie.

Serdecznie dziękujemy środowiskom harcerskim z hufców Bydgoszcz-miasto, Elbląg i Łagiewniki za bardzo dobre projekty zgłoszone do konkursu i życzymy ich zrealizowania mimo wszystko - być może z pomocą innych sponsorów.

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
kierownik Wydziału Zagranicznego GK ZHP