Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

Listopad 2010

11 listopada prezydent Kutna przekazał jednej z kutnowskich drużyn sztandar I Kutnowskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Rejtana z 1920 r. Moment powrotu sztandaru do drużyny kontynuującej tradycje przedwojennej "Jedynki" był najważniejszym punktem miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
files/instruktorzy/Kutno-M.Mlynarczyk.JPG
Sztandar został ukryty w pierwszych dniach II wojny światowej. W obawie przed utratą znaku drużyny jeden z jej członków schował go w podwójnym dnie szafy. Po wojnie, w której życie stracili niemal wszyscy członkowie I KDH, sztandar został uznany za bezpowrotnie utracony. W miejscu ukrycia spoczywał aż do lat 90-tych XX wieku. Od tamtej pory pozostawał w dyspozycji różnych placówek muzealnych, do Kutna jednak nie powrócił.

W sierpniu 2010 r., podczas Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa w Krakowie, członkowie I Kutnowskiej Drużyny Wędrowniczej w czasie zwiedzania Muzeum Harcerstwa odnaleźli swój historyczny sztandar. Była to chwila ogromnego wzruszenia, wędrownicy nazwali ją najważniejszym momentem w najnowszej historii drużyny.

Kutnowskie uroczystości w dniu 11 listopada br. były współorganizowane przez Urząd Miejski w Kutnie oraz Hufiec ZHP Kutno, który wystawił drużynę reprezentacyjną oraz zapewnił służby ratownicze i porządkowe. Wędrownicy otrzymali swój sztandar z rąk prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego oraz komendantki hufca hm. Agnieszki Ciesielskiej. Stare powiedzenie mówi, że szczęśliwe przypadki zdarzają się tylko w dobrych środowiskach. Tak było również w tym przypadku - była to szczególna chwila dla kutnowskiego hufca ZHP, środowiska silnego programowo i wychowawczo, które w ostatnich latach odnotowuje stały wzrost liczebny.

phm. Paweł Chmielewski
instruktor Wydziału Programowego


Kierownictwo Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich oraz Zespół Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko rozumianego wychowania wodnego, kadry drużyn wodnych niezależnie od pełnionej funkcji oraz instruktorów, którzy chcieliby wprowadzić elementy wychowania wodnego w swoich „lądowych” środowiskach do udziału w jesiennej konferencji „Wodniacy - nowa dekada”. Konferencja odbędzie się podczas XXIV Łódzkich Spotkań z Piosenką Żeglarską SZANTOWIĄZAŁKA, w dniu 11 grudnia 2010 r. w Auli Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, Al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86.

Cele konferencji:

* podsumowanie działań środowisk specjalności wodnej,
* ocena skuteczności oddziaływania, określenie ról i zadań KHDWiŻ, CWM i HKM,
* podjęcie próby nakreślenia wizji i kierunków zmian, w jakich powinno podążać,
* prezentacja stanu przygotowań dwóch największych przedsięwzięć wodnych 2011 roku.

Ze względu na wybory składu kierownictwa drużyn Wodnych i Żeglarskich bardzo nam zależy na dużej reprezentacji środowisk wodnych i żeglarskich.

Program konferencji:

do 10.30 - przybycie i rejestracja uczestników, odbiór materiałów konferencyjnych
10.30-10.40 - rozpoczęcie konferencji
10.40-11.00 - podsumowanie pracy środowisk wodnych ostatniego okresu,
11.00-11.20 - wybór składu kierownictwa nowej kadencji,
11.20-13.30 - prezentacja stanu przygotowań najważniejszych przedsięwzięć wodnych 2011 roku; warsztaty "Dobry rejs harcerski - tradycja i nowoczesność"
13.30-14.00 - obiad
14.00-15.15 - wprowadzenie do dyskusji panelowej; praca w grupach (w tym spotkanie nowego składu kierownictwa)
15.15-15.45 - prezentacja prac grup; przedstawienie się kierownictwa, przedstawienie propozycji planu pracy zespołu na 2011 rok.
15.45-16.00 - podsumowanie i zakończenie konferencji
16.00-22.00 - Festiwal SZANTOWIĄZAŁKA (Szkoła Podstawowa nr 6 w Łodzi); dyskusje kuluarowe

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 20 zł. od osoby - w jego ramach uczestnik otrzymuje materiały konferencyjne oraz obiad. Dla osób spoza Łodzi organizatorzy zapewniają nocleg w nocy z piątku na sobotę lub z soboty na niedzielę (warunki polowe: sala gimnastyczna, materace, własne śpiworki) w Szkole Podstawowej nr 6 w Łodzi.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie WODNIACY.eu do 21 listopada br.


hm. Piotr Nowacki
Pilot Chorągwi Łódzkiej ZHP
instruktor KHDWiŻ GK ZHP

4 listopada br. w Warszawie odbyła się zbiórka komendantek i komendantów chorągwi. Podczas zbiórki poruszone zostały następujące tematy:

1. Betlejemskie Światło Pokoju w 2010 r.
2. Podsumowanie badań nad stategią ZHP.
3. Podsumowanie Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa Kraków 2010.
4. Zjazdy chorągwi w 2010 r.
5. Harmonogram wdrożenia Systemu pracy z kadrą w ZHP.
6. Założenia zlotu kadry w 2011 r.
7. Zmiany w Instrukcji kancelaryjnej ZHP.

Była to ostatnia zbiórka komendantów i komendantek chorągwi w tej kadencji. Za dwa tygodnie rozpoczynają się zjazdy chorągwi, które dokonają wyboru nowych władz.

Druhna Naczelnik podziękowała wszystkim komendantom za wspólną pracę i służbę.

phm. Aleksandra Joniec-Kur
szef Biura GK ZHP

2 listopada w Warszawie przebywał z wizytą skautową Oscar Palmquist, członek Światowego Komitetu Skautowego, wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego 39. Światowej Konferencji Skautowej w Brazylii 2011.

Z gościem spotkali się naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica, komisarz zagraniczny hm. Rafał Bednarczyk i kierowniczka Wydziału Zagranicznego hm. Ewa Lachiewicz-Walińska. Podczas spotkania poruszono wiele tematów.

Rozmowa dotyczyła między innymi strategii rozwoju ZHP, sytuacji ekonomicznej Związku, wyzwań związanych z podwójną osobowością prawną, zlotu w Krakowie, zbliżającego się Jamboree w Szwecji, a także sposobu organizacji współpracy międzynarodowej w ZHP i w skautingu brazylijskim, którego Oskar Palmquist jest członkiem.

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
kierowniczka Wydziału Zagranicznego