Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

Marzec 2011

2011-03-31 11:52


Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie kilometrów czy wytrwałość fizyczna. To sztuka wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy otwarte, to tajemnica współodczuwania przyrody i człowieka.
Od 7 do 11 lipca odbędzie się III Rajd Grunwaldzki. Jako organizatorzy IX Trasy Wszystkich ziem Pogranicza chcemy serdecznie zaprosić harcerzy starszych, wędrowników oraz inne grupy w wieku od ok. 15 lat na trasę rowerową, która ma swoje szczególne walory.

Jak głosi popularne powiedzenie, rower jest na tyle szybki, żeby na nim wszędzie dotrzeć, i na tyle wolny, żeby po drodze wszystko zobaczyć. Trasa IX jest przeznaczona dla osób miłującą przyrodę, a przy okazji zdrowy sport. W ciągu 5 rajdowych dni uczestnicy mają do przebycia dłuższe i krótsze odcinki po pięknych okolicach Mazowsza, Warmii i Mazur oraz Kujaw i Pomorza. Uczestnicy będą łączeni w 10-15-osobowe grupy. Każdej z nich będą towarzyszyli przewodnicy i członkowie obsługi.

Zwiedzimy m.in. bazylikę katedralną w Płocku, grodzisko w Grodnie, skansen oraz klasztor w Sierpcu, pałac w Ostrowice, skansen motoryzacyjny, kościół bernardynów z mumiami w podziemiach w Brodnicy.

Wszelkie informacje na stronie: http://www.rajdgrunwaldzki.zhp.pl/trasa-ix-wszystkich-ziem-pogranicza.html
albo u komendanta trasy Krzysztofa Chodziaka, tel. 665223108 e-mail: wedrownicy.oborniki@gmail.com, gg: 5711619

Agnieszka Walkowska
organizator IX Trasy III Rajdu Grunwaldzkiego

W dniach 18-20 marca w Warszawie odbył się 3 biwak Kursu Harcmistrzowskiego „Cogito” pod hasłem „Moja droga do mistrzostwa”. Pół roku minęło jak z bicza strzelił i kurs dobiegł końca.

Teraz już tylko zadania końcowe i Związek zyska kolejnych absolwentów harcmistrzowskiego szkolenia. Podczas ostatniego biwaku instruktorzy mierzyli się z wieloma trudnymi wyzwaniami, określali swoje życiowe cele, co okazuje się wcale nie być proste, dyskutowali o ważnych problemach Polski i świata szukając dróg ich rozwiązania, dyskutowali o ważnej ostatnio kwestii finansów ZHP. Gośćmi ostatniego kursowego biwaku była Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, która podczas wieczornego kominka dyskutowała z instruktorami o najważniejszych problemach Związku oraz Maria Piechnik, specjalistka w zakresie coachingu koaktywnego.

files/instruktorzy/HM_3b_3-sm.jpg


W sobotni wieczór instruktorzy odwiedzili wystawę Muzeum Narodowego „Chcemy być nowocześni” zgłębiając tajniki historii polskiego designu oraz analizowali kwestię szczęścia i spełniania marzeń podczas sztuki „Do Amsterdamu” w Teatrze Polskim.

files/instruktorzy/HM_3b_1-sm.jpg


Podczas kursu powstały propozycje do kolejnej strategii ZHP, które zostaną wykorzystane w pracach zespołu strategicznego.

files/instruktorzy/HM_3b_2-sm.jpg

Jako Komendantka Kursu pragnę podziękować wszystkim jego uczestnikom, komendzie oraz kadrze i wykładowcom za to, że wspólnie przyczynili się do wysokiego poziomu i jakości kursu oraz budowy wspaniałej kursowej przygody i atmosfery. Do zobaczenia za rok na kolejnym „Cogito”…


hm. Dorota Całka
komendantka
Kursu harcmistrzowskiego „Cogito”


19 marca 2011 r. w Głównej Kwaterze ZHP odbyło się pierwsze pod nowym kierownictwem spotkanie zespołu Wydziału Zagranicznego ds. współpracy z harcerstwem polskim za granicą.
Uczestniczyły w nim zarówno osoby od lat zaangażowane we wspieranie kontaktów środowisk ZHP z harcerstwem poza Polską, jak i osoby nowe, które zadeklarowały chęć działania w zespole.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę ZHP z organizacjami harcerskimi za granicą, sytuację w poszczególnych krajach i organizacjach, zadania zespołu, jak również plan działań na najbliższe miesiące.
Szczegółowo przeanalizowano aktualną sytuację harcerstwa na Białorusi oraz rozmawiano o przygotowaniach do kursów, które ZHP zorganizuje dla kadry z Białorusi latem bieżącego roku.

hm. Katarzyna Sobieszczańska
kierownik zespołu WZ GK ZHP ds. współpracy z harcerstwem polskim za granicą

Informujemy, że na stronie www.80.zhp.pl pojawiły się nowe informacje: Mity dotyczące jednorazowej składki „80”, Plan naprawczy finansów ZHP oraz Oświadczenie w związku z informacjami o zadłużeniu ZHP.

Przypominamy, że na bieżąco aktualizowana jest lista instruktorów, którzy już wypełnili obowiązek opłacenia składki i poinformowali o tym fakcie.

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony.

phm. Aleksandra Joniec-Kur
szef Biura GK ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego bez kłopotów spłaca i reguluje bieżące zobowiązania.  Zadłużenie ZHP powstało w czasie ostatnich 20 lat.

Władze ZHP przyjęły plan kompleksowej naprawy finansów organizacji, w tym spłaty zadłużenia, a przede wszystkim nie dopuszczają do powstawania kolejnych zobowiązań przy prowadzonej na bieżąco działalności statutowej związku. Tylko w 2010 roku ZHP spłacił ponad 500 tysięcy złotych zaległego zadłużenia. 

Zorganizowany Zlot 100-lecia Harcerstwa w Krakowie został rozliczony prawidłowo i terminowo.
Rada Naczelna ZHP, jako najwyższa między zjazdami władza Związku, mająca prawo ustalać składki dla członków, zadecydowała, że dla powodzenia planu naprawczego i spłaty zaległych zobowiązań zwróci się o wsparcie do dorosłych instruktorów Związku (ok. 12 tys. osób), uchwalając jednorazową składkę w wysokości 80 zł. 

Przyjęte rozwiązanie w efekcie pozwoli na skuteczną kontynuację rozpoczętego planu pełnej spłaty zobowiązań w ciągu najbliższych 6 lat.

Wpłacane środki będą przeznaczone wyłącznie na spłatę zaległego zadłużenia, w tym przypadającą na lipiec 2011 r. spłatę pożyczki zabezpieczonej hipoteką jednego z ośrodków ZHP. Związek nie zamierza pozbywać się tej nieruchomości. 

W przypadku zebrania wyższej kwoty niż wysokość zobowiązania z tytułu pożyczki pozostałe środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych (np. zaległości w ZUS). Działalność ZHP, podobnie jak i innych organizacji pozarządowych, opiera się na społecznej pracy jego kadry. Zatrudnienie w GK ZHP zostało ograniczone do niezbędnego minimum 17 osób - z kilkudziesięciu osób jeszcze kilka lat temu. 

ZHP apeluje do wszystkich byłych członków naszej organizacji o wsparcie tej akcji i przekazywanie dobrowolnych wpłat.

GK ZHP uruchomiła poświęconą akcji spłaty długów stronę internetową: www.80.zhp.pl

hm. Krzysztof Budziński
zastępca naczelnika ZHP

Jesteś harcerzem starszym lub wędrownikiem?

Czujesz się na siłach podjąć wyzwanie?

Chciałbyś pełnić służbę jako kadra na jednej z największych imprez harcerskiego lata?

Mamy coś specjalnie dla Ciebie!

Komenda ZHP Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej informuje o naborze do służb grunwaldzkich!

Jeśli masz ukończone 15 lat, jesteś sprawny fizycznie, chcesz uczestniczyć w Zlocie Grunwaldzkim i chcesz na nim pełnić służbę, możesz zgłosić się do:

-
Służba Kwatermistrzowska - poszukujemy wędrowników, którzy nie boją się prac kwatermistrzowskich.
Służba kwatermistrzowska na Zlot Grunwaldzki przyjeżdża kilka dni wcześniej, a wyjeżdża po uprzątnięciu całego sprzętu i zdaniu pola (ok.9-19 lipca). "Kwaterka" ma pełne wyżywienie, a na Zlot przyjeżdża za darmo.
Członkowie Służby Kwatermistrzowskiej biwakują w Gnieździe Kwatermistrzowskim.

- Harcerska Służba Porządkowa - poszukujemy harcerzy starszych od 15 lat i wędrowników, którym nie obca jest łączność radiotelefoniczna, oraz techniki samoobrony. Oczywiście szybkość w podejmowaniu decyzji i opanowanie w tej służbie są wymagane. HSP na Zlot Grunwaldzki przyjeżdża 2 dni wcześniej, a wyjeżdża dzień po zakończeniu Zlotu (10-18 lipca). HSP ma pełne wyżywienie, a Zlot kosztuje dla nich 65 złotych. Członkowie HSP biwakują na Zlocie w Gnieździe Służbowym.

Jeśli zainteresowała Cię któraś ze służb, zgłoś się na stronie ZlotGrunwaldzki.pl, nabór prowadzony jest do 31 marca 2011 roku.

hm. Michał Ludkiewicz
Zespół organizacyjny zlotu


Inspektorat Turystyczno-Krajoznawczy GK ZHP ogłasza konkurs na najciekawsze przedsięwzięcie organizowane z okazji JOTT – Jamboree on the Trail – Jamboree na szlaku. Jest to corocznie obchodzony w drugi weekend maja dzień wspólnej wędrówki światowego ruchu skautowego.

W tym roku 14 maja skauci z wielu krajów, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania, wyruszą na szlak. Wilczki i młodsi skauci wędrują lokalną ścieżką przyrodniczą lub organizują biwak w lesie. Starsi skauci zdobywają sprawności, badając wybrany szlak, wybierają się na dłuższą wędrówkę lub wycieczkę, odwiedzając interesujące miejsca. Wędrownicy i instruktorzy organizują długie wyprawy o charakterze wyczynu lub realizują projekty, na przykład wyznaczając nowe lub odnawiając zapomniane szlaki. Wszystkim przyświeca jeden cel: wędrówka ku lepszej przyszłości przez skauting.

Warunki konkursu:
Do 30 kwietnia 2011 r. zgłoście działanie, jakie podejmiecie ze swoją drużyną. Opiszcie w kilku zdaniach, co planujecie zrobić, gdzie będziecie wędrować. Pamiętajcie, by po wędrówce przysłać nam relację z waszego Jamboree na Szlaku.
Na elektroniczne kroniki, opisy i relacje, filmy i zdjęcia z Jamboree on The Trail czekamy do 30 czerwca 2011 r. Najlepsze materiały zaprezentujemy na stronie Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego, a środowiska, które przeprowadziły najciekawsze przedsięwzięcia – zwycięzców konkursu – nagrodzimy upominkami.

Szczegóły na stronie: www.turystyka.zhp.pl
Nasz adres: turystyka@zhp.pl

pwd. Piotr Łeśko
Inspektorat Turystyczno-Krajoznawczy GK ZHP

2011-03-16 11:50

www.80.zhp.pl - to strona poświęcona tematyce jednorazowej składki członkowskiej od pełnoletnich instruktorów ZHP.

Od 5 marca b.r., kiedy Rada Naczelna podjęła podjęła Uchwałę nr 35/XXXVI w sprawie jednorazowej indywidualnej składki członkowskiej wnoszonej przez instruktorów ZHP  pojawiło się wiele pytań.

Na www.80.zhp.pl znajdziesz całość dokumentów, materiałów i informacji dotyczących ww. składki, a także istę instruktorów i darczyńców, którzy już dokonali wpłaty.

Strona jest na bieżąco aktualizowana, zamieszczane są także publikacje z mediów.


phm. Aleksandra Joniec-Kur
szef Biura GK ZHP

Rada Naczelna ZHP 5 marca podjęła Uchwałę nr 35/XXXVI w sprawie jednorazowej indywidualnej składki członkowskiej wnoszonej przez instruktorów ZHP.

Przewodniczący ZHP i Naczelnik ZHP kierują do instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego list.

„Zwracamy się do Druhen i Druhów z apelem i prośbą, która nie jest dla nas łatwa, bo też niełatwa jest sytuacja Związku Harcerstwa Polskiego, wymagająca nadzwyczajnych rozwiązań.

Od kilkunastu ostatnich lat stan finansów Związku Harcerstwa Polskiego pogarszał się. Przyczyną było zmniejszające się z roku na rok dofinansowanie do społecznie potrzebnych programów i inicjatyw, brak kapitału, który zapewniałby zaspokajanie podstawowych potrzeb organizacji. Twarde zasady rynkowe nie były dla nas łaskawe, w latach dziewięćdziesiątych raczkował dopiero sponsoring oraz profesjonalne pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych. Przez lata harcerskie środowiska i władze centralne podejmowały wiele starań, by skutecznie radzić sobie w zmieniającej się i często mało przewidywalnej rzeczywistości. Pozbywaliśmy się nierentownego i generującego koszty majątku, ograniczaliśmy działania programowe. Niestety, tak duża, z tak szeroko rozwiniętym programem organizacja nie była przygotowana na rynkową rzeczywistość. Popełnialiśmy błędy – z braku doświadczenia i praktyki w rynkowym zarządzaniu majątkiem i finansami, zaskoczenia zmieniającą się sytuacją zewnętrzną, również z lekkomyślności. Mimo to byliśmy gotowi do służby zawsze wtedy, gdy społeczeństwo tego potrzebowało, szczególnie w sytuacjach kryzysowych… I nigdy nie zawiedliśmy (...)."

Całości treści listu w pliku pdf.


hm. Lucjan Brudzyński
skarbnik ZHP