Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

Sierpień 2011

2011-08-29 13:37

Pod takim hasłem odbyła się w sobotę 27 sierpnia konferencja instruktorska podczas Wędrowniczej Watry na terenie Dworku Kossaków w Górkach Wielkich. Organizatorem konferencji był Wydział Wędrowniczy GK ZHP.

Około 100 instruktorów pracujących z wędrownikami oraz drużynowych wędrowniczych przez kilka godzin debatowało w blokach dyskusyjnych poświęconych wizerunkowi wędrowników, kształceniu kadry wędrowniczej, zadaniom dla wędrowników w ZHP oraz temu, co oferować młodym ludziom wychodzącym z wieku wędrowniczego.

files/instruktorzy/WW_2011.jpg

Grupa pracująca nad wizerunkiem przedstawiła pozytywne i negatywne aspekty postrzegania harcerzy w wieku 16-25 lat, zarówno w organizacji jak i na zewnątrz ZHP. Wyraźnie stwierdzono, że należy przemyśleć organizację promocji w ZHP, w szczególności włączyć w prace profesjonalistów. Uznano, że wdrażany obecnie w ZHP system pracy z kadrą to krok w dobrym kierunku, także dla kształcenia kadry wędrowniczej. We wnioskach zaproponowano zwiększenie ilości rodzajów szkoleń, jakie mogą być realizowane np. po kursie podharcmistrzowskim, na wzór szkoleń woodbadge. W kolejnym bloku dyskusyjnym sporo uwagi poświęcono roli starszyzny w ZHP, możliwości jej pozyskiwania, kierowania na drogę instruktorską.


Wypracowane wnioski, będące wskazówkami między innymi dla rozwoju metodyki wędrowniczej, zostaną przekazane do zespołów instruktorskich, które zbadają możliwość ich wdrożenia i zastosowania. Podczas konferencji zaprezentowano propozycję programową „Rok Regionów”.

files/instruktorzy/WW_2011_all.jpg

phm. Mateusz Cebula HR
odpowiedzialny za konferencję

2011-08-25 21:00

files/instruktorzy/xx_zlaz_logo.JPGDziś 25 września w Warszawie rozpoczyna się XX Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej ZHP „Harcerz - Senior - Wolontariusz", którego organizatorem jest Chorągiew Stołeczna ZHP. Po raz pierwszy seniorzy spotkali na złazie dwadzieścia lat temu w Warszawie, dlatego ten jubileuszowy złaz, którego komendantką jest hm. Halina Szczecińska, odbywa się także w stolicy.

Tradycją stało się, że co roku pod koniec sierpnia kilkuset seniorów i członków starszyzny zbiera się w innym krańcu Polski na kilkudniowe spotkanie. W roku ubiegłym złaz odbył się w Krakowie w trakcie wielkiego Zlotu 100-lecia Harcerstwa na krakowskich Błoniach.

W czasie XX Złazu najbliższe cztery dni prawie 350 seniorek i seniorów z całej Polski i zagranicy będzie poznawać Warszawę, m.in. na trzech trasach wycieczkowo-rajdowych: Szlakiem rezydencji i siedzib królewskich, Warszawa Fryderyka Chopina, Szlakiem Polskiej Demokracji. W programie Złazu znalazło się zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Seniorzy spotkają się też z Naczelnictwem ZHP i będą mieli możliwość wymienić poglądy na temat aktualnej pracy Związku oraz wezmą udział w tradycyjnym harcerskim ognisku. W czasie złazu odbędzie się trójstronne spotkanie seniorów Czech, Słowacji i Polski.

XX Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej odbywa się pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz. W Komitecie Honorowym Złazu zasiadają: prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk i kanclerz WAT gen. dyw. Jan Klejszmit.

25 sierpnia 2011 r. o godzinie 19.00 odbędzie się uroczysty apel na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, ostatnim akcentem złazu w niedzielę 28 sierpnia 2011 r. o godzinie 8.30 będzie msza święta w Sanktuarium błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, którą odprawi ks. dr hm. Janusz Strojny.

phm. Karolina Burns
koordynatorka XX Złazu SiSH ZHP

files/instruktorzy/rr.JPGRok Regionów to propozycja programowa ZHP na rok harcerski 2011/2012, poświęcona odkrywaniu i pielęgnowaniu tożsamości regionalnej.

Przystępując do działań w Roku Regionów, każda jednostka wybiera region, który będzie reprezentować, a następnie realizuje projekty składające się z działań skierowanych do wewnątrz (zdobywanie przez członków drużyny informacji w wybranej dziedzinie) oraz z działań skierowanych na zewnątrz, adresowanych do jak największej grupy mieszkańców regionu (kampania świadomościowa, którą można prowadzić w rozmaitych formach, np. tworzenie i kolportaż plakatów i ulotek, tworzenie spotów filmowych i programów telewizyjnych, organizacja imprez kulturalnych i turystycznych itp.).

Efektem tych działań ma być uświadomienie, przypomnienie naszym bliższym i dalszym sąsiadom, że są mieszkańcami naszego regionu, a z innymi jego mieszkańcami łączy ich szereg wartości, które nazwaliśmy sferami Roku Regionów.


Są to: historia, przyroda, język, miejsca, postacie, kulinaria, folklor i stereotypy regionalne.

Członkowie drużyn realizujących tę propozycję programową będą mogli zdobywać Harcerską Odznakę Regionalną. Współzawodniczyć będą ze sobą również poszczególne regiony.

W Roku Regionów poznamy bliżej nasze regiony i ich największe bogactwa, że wzmocnimy nasze przywiązanie do małych ojczyzn, nauczymy się być widocznymi i promować nasze działania, łączyć siły i budować partnerstwa, wychodzić na zewnątrz z naszymi przedsięwzięciami, by zasięg naszego oddziaływania wykraczał poza harcówki i imprezy harcerskie, a także odświeżymy pracę z instrumentami metodycznymi - stopniami, sprawnościami, znakami służb, z projektem starszoharcerskim.

Szczegółowe informacje: rokregionow.zhp.pl.

hm. Maciej Młynarczyk
szef Zespołu Wychowania Patriotycznego
i Obywatelskiego GK ZHP

files/instruktorzy/poZLOTwo_sm.JPGW niedzielę 21 sierpnia w ośrodku „Perkoz” koło Olsztynka zakończył się II Zlot Kadry ZHP. W pięknych lasach nad jeziorem Pluszne biwakowało około 700 harcerek i harcerzy, w większości instruktorów Związku.

Na cały wielki zlot złozyły się: Zlot Harcmistrzów, Zlot Drużynowych (biwakujących w obozach zuchowym, harcerskim, starszoharcerskim i wędrowniczym), Letnia Akcja Szkoleniowa (drużyny kursowe i uczestnicy warsztatów) oraz Zlot Akademików.

Ostatni dzień zlotu zdominowały zajęcia uczestników LAS-u na temat przyszłej Strategii ZHP. To jeden z ważniejszych tematów poruszanych na zlocie, gdyż wnioski z wypowiedzi plenarnych, jak i prac w grupach będą wzięte pod uwagę przez autorów projektu strategii, jaki jest szykowany na Zjazd Nadzwyczajny ZHP, który odbędzie się w grudniu tego roku.

Redakcja „Czuwaj” wraz z uczestnikami warsztatów wydała dwa zlotowe numery pisma, które wzbudziło bardzo duże zainteresowanie.

Kadra, biorąca udział w zlocie, i ta najstarsza, i ta najmłodsza, entuzjastycznie wypowiadała się tak o miejscu zlotu, wyżywieniu, jak przede wszystkim o jakości przeprowadzanych zajęć. Każdy zlot miał swój własny program, wspólnie uczestnicy spotkali się na uroczystości inauguracyjnej i apelu kończącym.

W zlocie wziął udział Przewodniczący ZHP i liczna reprezentacja Rady, Główna Kwatera ZHP w pełnym składzie, przedstawiciele pozostałych władz centralnych oraz grupa komendantów chorągwi.

files/instruktorzy/poZLOTwo_1_sm.JPG


hm. Adam Czetwertyński
instruktor Biura GK ZHP

foto: Piotr Rodzoch

W piątek 19 sierpnia w czasie II Zlotu Kadry, który odbywa się w ośrodku „Perkoz” koło Olsztynka miała miejsce debata „Miejsce harcerstwa w państwie”. W spotkaniu wzięła udział minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, przewodniczący ZHP senator hm. Adam Massalski, ks. ppłk Krzysztof Kacorczyk z Ordynariatu Polowego WP, prezes zarządu firmy „Gremi” Jan Godłowski. Rzecznika Praw Dziecka reprezentowała Grażyna Sochal, a szefa Sztabu Generalnego WP płk Andrzej Szczołek. W spotkaniu wzięła udział druhna Barbara Wachowicz, były przewodniczący ZHP hm. Andrzej Borodzik, burmistrz Olsztynka Artur Wrochna, naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica oraz członkowie władz naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego.


files/media.zhp.pl/zlot_kadry_debata (2)-sm.JPG

W trakcie kilkugodzinnego spotkania uczestnicy debaty poruszyli wiele spraw związanych z prawnymi, ekonomicznymi i programowymi ramami działania harcerstwa.

Minister Katarzyna Hall poparła starania Związku Harcerstwa Polskiego o organizację 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023 r.

Uczestnicy debaty spojrzeli na ruch harcerski z różnych perspektyw. Minister Hall przypomniała, że ZHP jest ważnym partnerem dla szkoły. Płk Andrzej Szczołek zwrócił uwagę na wychowanie patriotyczne, stanowiące ważny element harcerskiej pracy.

Senator Adam Massalski podkreślił, że model wychowywania młodzieży w duchu wartości harcerskich sprawdził się w ciągu 100 lat działalności ruchu i nadal pozostaje aktualny.

W debacie nie zabrakło również żywej dyskusji, którą wywołały prezentacje różnych modeli finansowania organizacji harcerskich.

– ZHP działa długofalowo. Wychowanie w drużynach harcerskich nie jest akcyjne. To ciągła praca, którą wykonują drużynowi. Natomiast państwo proponuje organizacjom społecznym walkę o granty, które wspierają konkretne imprezy czy też wypoczynek letni. Może się więc zdarzyć, że nie będzie kogo rekrutować do udziału w tych akcyjnych formach – powiedziała druhna Naczelnik.

Wielokrotnie przewijało się ważne spostrzeżenie, że ZHP jako największa organizacja pozarządowa zajmująca się wychowaniem nie mieści się programowo i strukturalnie w aktualnym kształcie współpracy państwa polskiego z III sektorem – być może należałoby znaleźć nowe rozwiązanie systemowe, w którym państwo delegowałoby organizacjom harcerskim część zadań zleconych w obrębie wychowania na specjalnych zasadach, jak w przypadku celowych organizacji, takich jak PCK, OSP czy Związek Łowiecki. Radna sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego hm. Lucyna Andrysiak opowiedziała o możliwości zawierania wieloletnich porozumień między organizacjami pozarządowymi a samorządem terytorialnym. Hm. Andrzej Borodzik przypomniał, że w II Rzeczpospolitej harcerstwo jako organizacja propaństwowa była współfinansowana przez państwo.

- Żeby skutecznie wychowywać młodego człowieka, potrzebne jest zgodne współdziałanie szkoły, rodziców i organizacji pozarządowych – powiedziała minister Katarzyna Hall podsumowując debatę.

files/media.zhp.pl/zlot_kadry_debata (5)-sm.JPG

phm. Karol Gzyl
uczestnik debaty

foto: Sebastian Godziszewski, Paweł Piaskiewicz

2011-08-12 14:37


Początek roku za pasem, za chwilę każda drużyna rozpocznie podsumowanie lata i wkroczy w nowy rok harcerski.
Wykorzystajmy ten okres również na głębsze przemyślenia dotyczące całego Związku Harcerstwa Polskiego, jego sytuacji, wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, a nawet latach.

We wrześniu rozpoczną się zjazdy hufców, przed członkami ZHP, mającymi czynne prawo wyborcze, stoi bardzo ważne zadanie, jakim jest wybór nowych władz hufca oraz opracowanie i zatwierdzenie koncepcji działania hufca na najbliższe cztery lata. W grudniu 2011 r. czeka nas 37 Nadzwyczajny Zjazd ZHP, który obradować będzie nad zmianą Statutu, programem i strategią ZHP na lata 2012-2017. Koniec tego roku to także zakończenie obchodów stulecia harcerstwa. Te wszystkie wydarzenia skłaniać powinny nas do refleksji.

Nasz „Zespół 80”, najmocniej zaangażowany w poprawę sytuacji finansowej ZHP, postanowił kolejny raz wyjść naprzeciw tematowi tabu, jakim jest problematyka ekonomiczna naszej organizacji. Proponujemy Wam, Druhny i Druhowie, dwie gry terenowe skierowane do harcerzy i harcerzy starszych. Gry pomogą Wam w bardzo łatwy i zabawny sposób zaznajomić harcerzy z tematyką finansów ZHP i przyjętym planem naprawczym. Coś, co ubrane w oficjalne ramy dokumentów jest dla wielu z nas nie do przebrnięcia, spróbowaliśmy przedstawić w formie wręcz rozrywkowej, przyjaznej dla wszystkich. Gry są podlinkowane na www.80.zhp.pl .

Autorką gier jest pwd. Joanna Karczewska z Hufca Sopot (Chorągiew Gdańska ZHP). Serdecznie dziękujemy druhnie Asi za współpracę i innowacyjne podejście do tematu finansów.


Zachęcamy do przeprowadzenia gier w drużynach!

Zespół „80”

2011-08-03 11:29

Wtorek 2 sierpnia upłynął w „Namiocie polskim" na 22. Światowym Jamboree Skautowym pod hasłem promocji Mazur jako kandydata w plebiscycie New 7 Wonders of Nature.

Szwajcarska Fundacja „New7Wonders”, która niedawno zakończyła akcję utworzenia nowej listy siedmiu architektonicznych cudów świata, rozpoczęła kolejny plebiscyt – ogólnoświatowe głosowanie na Nowe 7 Cudów Natury. Śniardwy, Mamry i inne akweny Mazur są jednymi z kandydatów do tego miana. Na stronie fundacji mazurskie jeziora reklamowane są jako okręg w północno-wschodniej Polsce, składający się z blisko dwóch tysięcy jezior. Do końca 2008 r. internauci z całego świata oddawali swoje głosy na ponad 400 propozycji z 224 krajów. Do kolejnego etapu konkursu przeszło 261 rejonów z 222 państw. W tym nasze Jeziora Mazurskie oraz Puszcza Białowieska.

files/instruktorzy/mazury_cud_natury (1).JPG

Druga tura eliminacji ruszyła 1 stycznia 2009 r. 5 lipca 2009 r. Mazurskie Jeziora znalazły się na pierwszym miejscu w swojej kategorii („krajobrazy i formacje polodowcowe”). 9 lipca 2009 r. do półfinału konkursu przeszło 71 kandydatów, wśród nich Mazury. Członkowie panelu ekspertów wybrało z nich 28 finalistów konkursu.

W ich gronie znalazły się Jeziora Mazurskie! Tym samym Mazury zostały uznane za jedno z 28 najpiękniejszych miejsc na Ziemi i jedno z 5 najpiękniejszych miejsc w Europie! Laureatów konkursu poznamy 11 listopada 2011 r. Do tego czasu trwa głosowanie na zwycięską siódemkę, a Mazury można wesprzeć głosując na stronie: www.mazurycudnatury.org.

 

files/instruktorzy/mazury_cud_natury.JPG


Dlatego w „Namiocie polskim" rozdawano materiały promocyjne i zachęcano do głosowania. Skautom udostępniono komputer, gdzie można było oddać głosy na Jeziora Mazurskie. Każdy mógł też wykonać papierową łódkę i „popływać” po przygotowanym „mazurskim jeziorze”.

phm. Mateusz Cebula
zastępca komendanta kontyngentu ds. promocji i informacji

 

2011-08-02 22:20

Czas płynie nieubłaganie, szczególnie przy dobrej zabawie w miłej atmosferze. Tak też jest na 22. Światowym Jamboree Skautowym w Szwecji. Większość uczestników nawet nie spostrzegła się, gdy połowa dni zlotowych minęła.

W poniedziałek na Jamboree miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona walce z nadużyciami wobec nieletnich. Światowy ruch skautowy jako jeden z najważniejszych celów na najbliższe lata stawia sobie zaangażowanie na rzecz ochrony dzieci przed różnymi zagrożeniami. W konferencji wzięła udział m. in. szwedzka para królewska. Nie zabrakło też polskich przedstawicieli: phm. Wojtka Puchacza i pwd. Magdaleny Noszczyk.

 

files/instruktorzy/jambo_1.08 (1).JPG

Od niedzieli harcerze uczestniczą w przedsięwzięciach programowych Camp in camp oraz Hike in camp, czyli wędrówkach i obozowaniu poza terenem Jamboree. Oprócz tego, codziennie każda drużyna przebywa w innym miejscu programowym. Przykładowo, odwiedzając miejsce Ziemia skauci mają za zadanie stworzyć koryto dla rzeki tak, aby nie zniszczyć przygotowanego miniśrodowiska, a w Wiosce Globalnego Rozwoju poznają realia codziennego życia osób niepełnosprawnych oraz problemy związane z realizacją idei zrównoważonego rozwoju na świecie.

Pierwszego sierpnia na Jamboree odbyła się harcerska uroczystość. Pwd. Ksenia Burghardt, pwd. Magdalena Jędrzejczyk, pwd. Agnieszka Knych oraz pwd. Aleksandra Szczepaniak z 7. Szczepu Drużyn Dębickich, wchodzące w skład polskiego kontyngentu, złożyły Zobowiązanie Instruktorskie na najwyższym punkcie zlotu - kilkudziesięciometrowej wieży, na ręce zastępcy komendanta kontyngentu phm. Mateusza Cebuli, opiekuna ich prób instruktorskich.


phm. Mateusz Cebula
zastępca komendanta kontyngentu ds. promocji i informacji

Niedziela na Jamboree tradycyjnie jest dniem, kiedy pojawia się więcej odwiedzających. Także i polscy harcerze gościli tego dnia szefa Światowego Komitetu Skautowego Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) Simona Rhee oraz reprezentację Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

files/instruktorzy/jambo_3.07 (1).JPG


Ale wczesniej rankiem w zlotowym centrum duchowym w dużym namiocie zbudowanym na kształt kościoła nasz kapelan ks. hm. Waldermar Piątek specjalnie dla polskich harcerzy odprawił mszę świętą. Kilka drużyn umówiło się też na wspólne śniadania z sąsiadującymi z nimi skautami z różnych krajów świata. Takie spotkania są przyjętym zwyczajem na Jamboree i służą budowaniu znajomości oraz dobrych relacji między młodzieżą z różnych krajów.

files/instruktorzy/jambo_3.07.JPGW niecałą godzinę po otwarciu polskiej wystawy do namiotu wystawienniczego z odwiedzinami przybył Simon Rhee z Korei - szef Światowego Komitetu Skautowego WOSM. Kadra kontyngentu z komendantem hm. Mariuszem Bezdzietnym na czele oprowadziła ważnego dla nas gościa pokazując mu całą wystawę. Pod koniec wizyty druh Rhee otrzymał drobne upominki, w tym polską chustę.

phm. Mateusz Cebula
zastępca komendanta kontyngentu ds. promocji i informacji