Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

Wrzesień 2011

Druhno Drużynowa! Druhu Drużynowy!

Nie zaplanowaliście jeszcze pracy swoich drużyn? Nie warto dłużej zwlekać, bo mijają dni września i Wasi harcerze po wspaniałym lecie są gotowi na kolejne wyzwania i przygody. Zapoznajcie się ze ściągawką „Jak napisać dobry program drużyny?”.

Ściągawkę znajdziesz tutaj .

pwd. Marceli Ratajczak
instruktor Wydziału Programowego GK ZHP

W niedzielę 18 września harcerze Chorągwi Krakowskiej uroczystą mszą świętą i apelem rozpoczęli kolejny rok harcerski pod nowym sztandarem. Razem z harcerzami nowy rok przywitali wojewoda małopolski Stanisław Kracik, przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski, naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica i zastępca naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński.

files/instruktorzy/2011_odznaczenia_krakowska (1).JPG

W trakcie apelu wojewoda Kracik wręczył odznaczenia nadane przez Prezydenta RP instruktorom i instruktorkom ZHP Chorągwi Krakowskiej w podziękowaniu za ich pracę i zaangażowanie. Krzyżem Oficerskim OOP pośmiertnie odznaczono druha Józefa Czyżowskiego, Krzyż Oficerski OOP odebrał też druh Marian Młynarski, grupę instruktorów odznaczono też srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zasługi.

files/instruktorzy/2011_odznaczenia_krakowska (3).JPG


Następnie troje przedstawicieli fundatorów nowego sztandaru przekazało go na ręce Druhny Naczelnik, która wręczyła go komendantowi chorągwi hm. Pawłowi Grabce. Indywidualnych fundatorów sztandaru było ponad stu, fundatorami nowego sztandaru były też liczne środowiska harcerskie.

files/instruktorzy/2011_krakowsja_sztandar (1).JPG

Organizatorem inauguracji był Hufiec Kraków-Podgórze. Serdecznie wszystkim dziękujemy za uczestniczeniu w tym wspaniałym harcerskim wydarzeniu. Za rok zapraszamy do Andrychowa.

files/instruktorzy/2011_krakowsja_sztandar.JPG

phm. Magdalena Wąsik
rzecznik prasowy Chorągwi Krakowskiej ZHP

18 września w kościele parafialnym pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Równem na Ukrainie w czasie mszy świętej poświęcono i wręczono sztandar harcerzom Hufca „Wołyń”.

files/instruktorzy/sztandar_wolyn (2)-sm.JPG

 

W uroczystościach udział wzięli m. in.: przedstawiciele samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, konsul RP w Łucku, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia - Oddział w Olsztynie, delegacja Obwodu Warmińsko-Mazurskiego ZHR. Związek Harcerstwa Polskiego reprezentowali harcerki i harcerze z Chorągwi Łódzkiej, którzy już od lat współpracują z Harcerstwem Polskim na Ukrainie podczas obozów letnich w Kostiuchnówce.

files/instruktorzy/sztandar_wolyn (6)-sm.JPG

Nowy sztandar jest częściową repliką przedwojennego sztandaru Wołyńskiej Chorągwi Harcerzy, który zaginął po wkroczeniu do miasta Armii Czerwonej we wrześniu 1939 r. Po latach odnalazł go w Korcu ksiądz Waldemar Szlachta. Na prawej stronie wyszyto krzyż harcerski, nawiązując do oryginału sprzed wojny. Druga strona przedstawia wizerunek patrona harcerzy na Rówieńszczyźnie urodzonego na Wołyniu w 1822 r. błogosławionego abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.Po mszy oraz tradycyjnym przybiciu gwoździ na drzewcu, odbyła się harcerska defilada na cmentarz w Równem do grobu ks. hm. Mariana Luzara (przedwojennego naczelnego kapelana ZHP), na którym delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze.

phm. Kaja Drąg
instruktorka Muzeum Harcerstwa

 

Druhny i Druhowie!
Przedstawiamy pierwszy przedzjazdowy materiał programowy do konsultacji. Prosimy o zajęcie stanowiska i odpowiedź na pytanie: Jaki ma być człowiek, którego kształtuje dzisiejsze harcerstwo?

Zdajemy sobie sprawę, że w naszej misji zapisany jest wszechstronny rozwój, jednak są postawy, na które w sposób szczególny powinniśmy zwrócić uwagę w nadchodzących latach.

Prosimy więc o zajęcie stanowiska oraz przeprowadzenie konsultacji podczas Zjazdów Hufców. Jeżeli uznacie, że są inne ważne cechy, postawy nad którymi powinniśmy pracować, dopiszcie je poniżej w tabelce. Spróbujcie wybrać 5 najważniejszych Waszym zdaniem (delegatów na Zjazd Waszego Hufca) cech, nad którymi w sposób szczególny jako organizacja powinniśmy pracować w najbliższych latach.

Prosimy o przesłanie wyników Waszej dyskusji do końca października na adres program@zhp.pl (aby wyniki waszej pracy mogły być uwzględnione w projektach dokumentów przygotowywanych na Zjazd ZHP – jeśli wasze wnioski będą gotowe wcześniej prosimy o ich przesłanie jak tylko będą gotowe). To między innymi od Was zależy jakie kierunki programowe przyjmiemy na najbliższe lata i jakie wsparcie w realizacji wybranych kierunków otrzymają drużynowi oraz harcerskie komendy.

Materiał do pobrania

W imieniu Zespołu programowego
hm. Emilia Kulczyk-Prus
członkini GK

files/instruktorzy/plakietka_rkH_11.jpgKomendo Hufca,
Zapraszamy Cię na... Jazdę ku przyszłości...
czyli IV Ogólnopolski Rajd Komend Hufców. Jak zwykle w drugi weekend października komendy spotykają się na rajdowych zmaganiach. Niezapomniana przygoda, wymiana doświadczeń, inspiracja do działania, współzawodnictwo i współpraca - to wszystko w trakcie jednego weekendu.

Tym razem ku przyszłości zmierzać będziemy na rowerach. Nie możecie tego przegapić - ten ostatni raz przed Zjazdem Hufca w gronie „starej“ komendy możecie podjąć wyzwanie, które będzie dla Was niesamowitym wspomnieniem. Być może dla niektórych to świetny pomysł na nabranie rozpędu na następną kadencję. A może to okazja na integrację nowej komendy? Droga komendo hufca jutro i tak zapuka do Waszych drzwi, dlatego zdecydujcie się na „Jazdę ku przyszłości“.

Szczegóły, regulamin i ankieta na stronie: ksztalcenie.zhp.pl


hm. Monika Jurecka

komendantka IV RKH


Zapraszamy delegatów na Zjazd ZHP oraz wszystkich zainteresowanych tematem instruktorów 24 września (sobota) do Warszawy na kolejną konferencję z cyklu "Jaki ZHP?" Tym razem spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: Jaki program i praca z kadrą?

Podstawowym celem spotkania jest konsultacja i wypracowanie materiałów, które zostaną przedstawione delegatom na Zjazd ZHP.

Referaty wprowadzające:
- Projekt Strategii rozwoju ZHP - przedstawiany przez Zespół Strategiczny
- Projekty zmian w Statucie ZHP przygotowanych przez Zespół Statutowy
- Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych ZHP"
- Wyniki badań metodycznych i badania „Drużynowi 2011”.

Grupy robocze:
- Jakie kierunki programowe powinien przyjąć Zjazd ZHP?
- „System pracy z kadrą” – czy zapisy zawarte w tym dokumencie powinny mieć odzwierciedlenie w Strategii rozwoju i Statucie ZHP
- „Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych ZHP” – czy zapisy zawarte w tym dokumencie powinny mieć odzwierciedlenie w Strategii rozwoju i Statucie ZHP
- Wnioski z badania metodycznego i badania „Drużynowi 2011” i ich przełożenie na projektowane uchwały zjazdowe.
Konferencja odbędzie się w godzinach 11.00 - 17.30.

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesyłąć na adres biuro.program@zhp.pl (i równocześnie na adres ksztalcenie@zhp.pl) do piątku 16 września do godz. 12.00.

hm. Emilia Kulczyk-Prus
członkini GK ZHP


Wczesnym rankiem 2 września 2011 r. na wieczną wartę po długiej chorobie odszedł z naszych szeregów w wielu 90 lat założyciel i Naczelnik Poczty Harcerskiej 28 Wrocław-Szaniec hm. Tadeusz Uliński.

W latach 1987 - 1997 pelnił funkcję Naczelnika Poczt Harcerskich.

W zmarłym tracimy wysoko cenionego specjalistę-grafika i drukarza, twórczego i bez reszty zaangażowanego w rozwój filatelistyki harcerskiej. Tracimy wieloletniego Instruktora, który w naszym środowisku cieszył się zasłużenie wielkim autorytetem. Był jednym z organizatorów i prekursorów naszej Specjalności, autorem wielu opracowań o pocztach harcerskich.

Hm. Tadeusz Uliński, Honorowy Naczelnik Poczt Harcerskich ZHP, spocznie na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 8 września (czwartek) o godzinie 13.00.

Żegnamy Cię Druhu Tadeuszu!
Zapewniamy, że „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.


hm. Henryk F. Karwowski HR
naczelnik Poczt Harcerskich
Wydział Specjalności GK ZHP