Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

Październik 2011


Jeśli szukasz nowych pomysłów programowych dla swojej drużyny, jeśli uważasz, że przyjaźń i przygoda skautowa to coś, co warto przeżyć, jeśli chcesz z drużyną poznać inny kraj, weź udział w seminarium START-UP (Poznań, 3-5 lutego 2012 r.), gdzie będziemy także gościć drużynowych skautowych z Niemiec, zainteresowanych współpracą z drużynami ZHP.

W programie seminarium: zapoznanie się ze specyfiką organizacji w Polsce i w Niemczech, zasady współpracy zagranicznej, zagadnienia międzykulturowe, pozyskiwanie dofinansowań.

Seminarium jest kierowane do organizatorów podstawowej działalności programowej - drużynowych, przedstawicieli szczepów, namiestników. Pozostałe warunki, informacje o kosztach znaleźć można tutaj.

phm. Piotr Miara HO
szef zespołu ds. organizacji niemieckojęzycznych
Wydział Zagraniczny GK

16 października 2011 r. podczas VII posiedzenia plenarnego Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Perkoz” wybrano na funkcję przewodniczącego hm. Zbigniewa Standara z Chorągwi Wielkopolskiej, dotychczasowego wiceprzewodniczącego komisji. Jednocześnie wybrano na zastępcę przewodniczącego CKR ZHP druhnę hm. Annę Piekarz (Chorągiew Śląska).

Poprzedniczką druha Standara była hm. Bożena Kamińska z Chorągwi Białostockiej, która zrezygnowała z dalszego pełnienia funkcji ze względu na uzyskanie mandatu poselskiego do Sejmu RP.

Hm. Zbigniew Standar jest członkiem ZHP od 1956 r. W harcerstwie pełnił wiele funkcji – najpierw w Hufcu Poznań Śródmieście, następnie w Chorągwi Poznańskiej (Wielkopolskiej) i na szczeblu centralnym. Był drużynowym, szczepowym, komendantem Ośrodka Harcerskiego w Pałacu Kultury w Poznaniu, gdzie założył harcerski zespół „Chruptaki”. Od wielu lat członek Centralnej Komisji Rewizyjnej, był także członkiem Głównej Kwatery ZHP. Zawodowo sędzia, radca prawny i adwokat. Publicysta prawniczy.  

phm. Agata Grzywacz
instruktorka Wydziału Promocji GK ZHP

Weź udział w konkursie! Wklej najlepsze zdjęcie z harcerskiej imprezy lub wyprawy na stronę Rajdu Grunwaldzkiego na Facebooku i zbierz najwięcej "Lubię to", a Twoja drużyna otrzyma namiot Tundra 4 marki Hi-Tec.
Konkurs trwa do poniedziałku 24 października do godziny 23.59.

Poniżej kilka regulaminowych zasad:
1. Organizatorem konkursu jest komenda Hi-Tec Rajdu Grunwaldzkiego.
2. Konkurs "Pierwszy wyścig RG12!" jest konkursem otwartym, można zgłosić dowolną liczbę zdjęć.
3. Tematyka zdjęć powinna nawiązywać do wędrówki, rajdu, przygody, przyrody, aktywności, turystyki i harcerstwa. Minimalny rozmiar zdjęcia to 2048 x 1536 pikseli.
4. Organizatorzy przyznają dwie nagrody:
a) zdjęcie, które zbierze najwięcej "Lubię to" - namiot Hi-Tec Tundra 4,
b) najlepsze zdjęcie według komendy RG12 - śpiwór Hi-Tec Seven.
5. Konkurs trwa od 16.10 do 24.10 do godziny 23.59.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wtorek 25 października.

Trzymamy kciuki :)

files/instruktorzy/rg12_konkurs.JPG


Komenda RG12

30 września w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja „Europa aktywnego obywatelstwa: wolontariat”, w której udział wzięły organizacje społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego.
Konferencja została zorganizowana przez Grupę Innych Podmiotów Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezydenta RP oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. To wydarzenie było istotnym elementem Europejskiego Roku Wolontariatu oraz polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Podczas konferencji debatowano nad poprawą skuteczności wolontariatu i lepszym  uświadomieniem jego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: komisarz UE odpowiedzialny za zatrudnienie i sprawy społeczne László Andor, minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, przewodniczący EKES-u Staffan Nilsson, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, przewodniczący Grupy Innych Podmiotów EKES Luka Jahier, jak również wolontariusze i przedstawiciele organizacji pozarządowych UE oraz państw objętych Partnerstwem Wschodnim.

Na wniosek ZHP do udziału w konferencji zostali zaproszeni komisarze zagraniczni organizacji skautowych z Ukrainy, Azerbejdżanu, Gruzji i Mołdawii. Dla naszej organizacji od kilku lat jednym ze strategicznych kierunków działalności zagranicznej jest wspieranie organizacji skautowych państw Partnerstwa Wschodniego, stąd istotna obecność na konferencji przedstawicieli tych organizacji. Konferencja była też dobrym przygotowaniem naszych wschodnich partnerów do kolejnego spotkania, jakie pod koniec listopada odbędzie się w Pradze, na którym wspólnie spotkają się przedstawiciele organizacji skautowych działających w Regionie Europejskim (jak ZHP) i Regionie Euroazjatyckim (jak Ukraina, Azerbejdżan, Gruzja i Mołdawia) Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).

W dyskusji zostały zaprezentowane bardzo różne, często kontrowersyjne definicje wolontariatu, przedstawiony został pogląd konieczności uświadomienia społeczeństwu i władzom poszczególnych krajów wkładu pracy wolontariuszy poprzez zliczanie ilości i wartości społecznie przepracowanych przez nich godzin, przedstawiono również badania socjologiczne, które pokazały zmiany motywacji młodzieży związanych z podejmowaniem pracy wolontariackiej. Przedstawiciele ZHP zabierając głos wskazywali problem definiowania działań wolontariackich i organizacji pozarządowych przez podmioty państwa i Unii Europejskiej, na konkursy grantowe i zadania zlecone, gdzie często stawiane są na równi duże organizacje ogólnopolskie, takie jak ZHP, i małe lokalne organizacje skupiające 50 członków. Podnoszono również niepokojące zjawisko „profesjonalizacji” organizacji pozarządowych, gdzie od pewnego czasu przybywa zawodowych pracowników realizujących w ramach czasu pracy zadania, które powinny być wykonywane przez wolontariuszy oraz działalność akcyjną, która zaczyna dominować nad działalnością ciągłą, która akurat jest typowa dla harcerstwa.

Jednym z organizatorów konferencji i moderatorów dyskusji był hm. Krzysztof Pater, który jest członkiem Biura Grupy III EKES.

Związek Harcerstwa Polskiego reprezentowali: naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica, zastępca naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński i komisarz zagraniczny ZHP hm. Rafał Bednarczyk. W organizację konferencji zostali zaangażowani instruktorzy i wędrownicy z hufców: Wola, Praga-Południe, Ochota, „Mazowsze” w Płocku i Kielce-Południe pod okiem hm. Ewy Lachiewicz-Walińskiej, kierowniczki Wydziału Zagranicznego GK ZHP.
files/instruktorzy/PU-EESC_Volunteering-145-sm.jpg

W drugim rzędzie, od lewej: hm. Rafał Bednarczyk, komisarz zagraniczny ZHP; pwd. Maciej Wilczyński, hufiec Warszawa Wola, członek zespołu ds. Europy, Wschodniej i Kaukazu GK, członek obsługi konferencji; Olena Halushka, komisarka zagraniczna ukraińskiej organizacji skautowej NOSU/Płast; hm. Krzysztof Pater, członek Biura Grupy III EKES (w skrócie: przedstawiciel EKES); Luca Jahier, przewodniczący Grupy III EKES (w skrócie: przedstawiciel EKES); hm. Małgorzata Sinica, naczelniczka ZHP; Irena Wójcicka, Kancelaria Prezydenta; Staffan Nilsson, przewodniczący EKES; Ibrahim Ismayilov, członek Głównej Kwatery organizacji skautowej Azerbejdżanu; hm. Krzysztof Budziński, zastępca naczelnika ZHP
Zaś w rzędzie frontowym od lewej przedstawiciele zespołu obsługi konferencji: phm. Aleksandra Wichtowska, hufiec Warszawa Wola; pwd. Agnieszka Floriańczyk, hufiec Warszawa Praga Południe; pwd. Aleksandra Jabłońska, hufiec Warszawa Praga Południe; sam. Paulina Lezińska, hufiec „Mazowsze” Płock; hm. Ewa Lachiewicz-Walińska, kierowniczka Wydziału Zagranicznego GK.hm. Rafał Bednarczyk
komisarz zagraniczny ZHP