Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

30 września w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja „Europa aktywnego obywatelstwa: wolontariat”, w której udział wzięły organizacje społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego.
Konferencja została zorganizowana przez Grupę Innych Podmiotów Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezydenta RP oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. To wydarzenie było istotnym elementem Europejskiego Roku Wolontariatu oraz polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Podczas konferencji debatowano nad poprawą skuteczności wolontariatu i lepszym  uświadomieniem jego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: komisarz UE odpowiedzialny za zatrudnienie i sprawy społeczne László Andor, minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, przewodniczący EKES-u Staffan Nilsson, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, przewodniczący Grupy Innych Podmiotów EKES Luka Jahier, jak również wolontariusze i przedstawiciele organizacji pozarządowych UE oraz państw objętych Partnerstwem Wschodnim.

Na wniosek ZHP do udziału w konferencji zostali zaproszeni komisarze zagraniczni organizacji skautowych z Ukrainy, Azerbejdżanu, Gruzji i Mołdawii. Dla naszej organizacji od kilku lat jednym ze strategicznych kierunków działalności zagranicznej jest wspieranie organizacji skautowych państw Partnerstwa Wschodniego, stąd istotna obecność na konferencji przedstawicieli tych organizacji. Konferencja była też dobrym przygotowaniem naszych wschodnich partnerów do kolejnego spotkania, jakie pod koniec listopada odbędzie się w Pradze, na którym wspólnie spotkają się przedstawiciele organizacji skautowych działających w Regionie Europejskim (jak ZHP) i Regionie Euroazjatyckim (jak Ukraina, Azerbejdżan, Gruzja i Mołdawia) Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).

W dyskusji zostały zaprezentowane bardzo różne, często kontrowersyjne definicje wolontariatu, przedstawiony został pogląd konieczności uświadomienia społeczeństwu i władzom poszczególnych krajów wkładu pracy wolontariuszy poprzez zliczanie ilości i wartości społecznie przepracowanych przez nich godzin, przedstawiono również badania socjologiczne, które pokazały zmiany motywacji młodzieży związanych z podejmowaniem pracy wolontariackiej. Przedstawiciele ZHP zabierając głos wskazywali problem definiowania działań wolontariackich i organizacji pozarządowych przez podmioty państwa i Unii Europejskiej, na konkursy grantowe i zadania zlecone, gdzie często stawiane są na równi duże organizacje ogólnopolskie, takie jak ZHP, i małe lokalne organizacje skupiające 50 członków. Podnoszono również niepokojące zjawisko „profesjonalizacji” organizacji pozarządowych, gdzie od pewnego czasu przybywa zawodowych pracowników realizujących w ramach czasu pracy zadania, które powinny być wykonywane przez wolontariuszy oraz działalność akcyjną, która zaczyna dominować nad działalnością ciągłą, która akurat jest typowa dla harcerstwa.

Jednym z organizatorów konferencji i moderatorów dyskusji był hm. Krzysztof Pater, który jest członkiem Biura Grupy III EKES.

Związek Harcerstwa Polskiego reprezentowali: naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica, zastępca naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński i komisarz zagraniczny ZHP hm. Rafał Bednarczyk. W organizację konferencji zostali zaangażowani instruktorzy i wędrownicy z hufców: Wola, Praga-Południe, Ochota, „Mazowsze” w Płocku i Kielce-Południe pod okiem hm. Ewy Lachiewicz-Walińskiej, kierowniczki Wydziału Zagranicznego GK ZHP.
files/instruktorzy/PU-EESC_Volunteering-145-sm.jpg

W drugim rzędzie, od lewej: hm. Rafał Bednarczyk, komisarz zagraniczny ZHP; pwd. Maciej Wilczyński, hufiec Warszawa Wola, członek zespołu ds. Europy, Wschodniej i Kaukazu GK, członek obsługi konferencji; Olena Halushka, komisarka zagraniczna ukraińskiej organizacji skautowej NOSU/Płast; hm. Krzysztof Pater, członek Biura Grupy III EKES (w skrócie: przedstawiciel EKES); Luca Jahier, przewodniczący Grupy III EKES (w skrócie: przedstawiciel EKES); hm. Małgorzata Sinica, naczelniczka ZHP; Irena Wójcicka, Kancelaria Prezydenta; Staffan Nilsson, przewodniczący EKES; Ibrahim Ismayilov, członek Głównej Kwatery organizacji skautowej Azerbejdżanu; hm. Krzysztof Budziński, zastępca naczelnika ZHP
Zaś w rzędzie frontowym od lewej przedstawiciele zespołu obsługi konferencji: phm. Aleksandra Wichtowska, hufiec Warszawa Wola; pwd. Agnieszka Floriańczyk, hufiec Warszawa Praga Południe; pwd. Aleksandra Jabłońska, hufiec Warszawa Praga Południe; sam. Paulina Lezińska, hufiec „Mazowsze” Płock; hm. Ewa Lachiewicz-Walińska, kierowniczka Wydziału Zagranicznego GK.hm. Rafał Bednarczyk
komisarz zagraniczny ZHP

Wróć