Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

16 października 2011 r. podczas VII posiedzenia plenarnego Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Perkoz” wybrano na funkcję przewodniczącego hm. Zbigniewa Standara z Chorągwi Wielkopolskiej, dotychczasowego wiceprzewodniczącego komisji. Jednocześnie wybrano na zastępcę przewodniczącego CKR ZHP druhnę hm. Annę Piekarz (Chorągiew Śląska).

Poprzedniczką druha Standara była hm. Bożena Kamińska z Chorągwi Białostockiej, która zrezygnowała z dalszego pełnienia funkcji ze względu na uzyskanie mandatu poselskiego do Sejmu RP.

Hm. Zbigniew Standar jest członkiem ZHP od 1956 r. W harcerstwie pełnił wiele funkcji – najpierw w Hufcu Poznań Śródmieście, następnie w Chorągwi Poznańskiej (Wielkopolskiej) i na szczeblu centralnym. Był drużynowym, szczepowym, komendantem Ośrodka Harcerskiego w Pałacu Kultury w Poznaniu, gdzie założył harcerski zespół „Chruptaki”. Od wielu lat członek Centralnej Komisji Rewizyjnej, był także członkiem Głównej Kwatery ZHP. Zawodowo sędzia, radca prawny i adwokat. Publicysta prawniczy.  

phm. Agata Grzywacz
instruktorka Wydziału Promocji GK ZHP

Wróć