Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png


Jeżeli masz stopień harcmistrza lub podharcmistrza, instruktorzy Wydziału Pracy z Kadrą GK ZHP zapraszają Cię na kurs "Cogito 2012".

Celem kursu jest inspiracja instruktorów do osiągania życiowego mistrzostwa i rozwoju instruktorskiego. Udział w kursie jest okazją ubogacającego spotkania z ciekawymi osobowościami, specjalistami i inspirującymi ludźmi, a także okazją do wymiany doświadczeń. Sprzyja podejmowaniu większej odpowiedzialności za Harcerstwo i ZHP oraz budowaniu etosu najwyższego stopnia instruktorskiego. Da Ci impuls do pracy nad sobą, własnym warsztatem, umiejętnościami i osobowością.

Uczestnik kursu powinien mieć opłacone bieżące składki oraz być wpisanym do ewidencji (ESHD).

Kurs składa się z wędrówki harcmistrzowskiej oraz trzech biwaków: wędrówka harcmistrzowska 23-26 sierpnia 2012 r., biwak I 21–23 września 2012 r. w Warszawie, biwak II: 30 listopada – 2 grudnia 2012 r. na Dolnym Śląsku, biwak III 11-13 stycznia 2013 r. gdzieś w górach.

Koszt za udział w biwakach - 350 zł. Koszt nie obejmuje udziału w wędrówce harcmistrzowskiej.

W trakcie kursu próbować będziemy odpowiedzieć na trzy wiodące pytania:
1. Kim jestem?
2. Czym jest mistrzostwo?
3. Jaka jest moja droga do mistrzostwa?
Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania jest z naszego punktu widzenia kluczowe na drodze do harcmistrzostwa.

Więcej szczegółów na temat kursu tutaj.

hm. Jolanta Kreczmańska
hm. Dorota Całka
hm. Ewa Gąsiorowska
hm. Joanna Skupińska
hm. Andrzej Grabowski
hm. Zbyszek Skupiński
hm. Tomasz Cieplucha
hm. Maciej Grunt

Komenda kursu

Wróć